Tiếng Việt | English

04/12/2023 - 18:05

Các địa phương 'tăng tốc' hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là kết thúc năm 2023, các địa phương tỉnh Long An đang "tăng tốc" thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết (NQ) đã đề ra.

Huyện Đức Hòa thu hút nhiều doanh nghiệp, phấn đấu thực hiện chỉ tiêu tăng giá trị sản xuất trên cả 3 khu vực

Tập trung những chỉ tiêu đạt thấp

Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Hòa yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm công việc tồn đọng, quyết liệt triển khai, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của NQ Huyện ủy năm 2023. Trong đó, phấn đấu thực hiện chỉ tiêu tăng giá trị sản xuất trên cả 3 khu vực đạt mức cao nhất; đồng thời, tiếp tục huy động hiệu quả các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện 4 chương trình đột phá, 2 công trình trọng điểm theo NQ Đại hội XII Đảng bộ huyện. Lãnh đạo thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới (NTM), xã NTM nâng cao năm 2023; tăng cường công tác rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các tiêu chí chưa đạt, nhất là tiêu chí giao thông nông thôn, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, trường học đạt chuẩn quốc gia, hình thức tổ chức sản xuất, thiết chế văn hóa, bảo hiểm y tế, thu nhập;...

Bên cạnh đó, huyện tập trung lãnh đạo chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư theo NQ số 25-NQ/TU, ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy và Chương trình số 07-CTr/HU, ngày 27/10/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB, cưỡng chế thu hồi đất các dự án (DA) trọng điểm trên địa bàn huyện.

Song song đó, huyện tiếp tục triển khai, thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả Chương trình đột phá về huy động mọi nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông thiết yếu các xã vùng ven sông Vàm Cỏ Đông, các xã công nghiệp gắn với thực hiện NQ số 13-NQ/TU, ngày 19/4/2022 của Tỉnh ủy về huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu ngân sách nhà nước năm 2023, quyết tâm thực hiện đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp thu tiền sử dụng đất, thu nợ thuế,...

Huyện Bến Lức tập trung thực hiện các chỉ tiêu đạt thấp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh

Đối với huyện Bến Lức, bên cạnh những kết quả đã đạt, địa phương nhận định, tăng trưởng kinh tế khả năng khó đạt mục tiêu đề ra. Sản xuất công nghiệp tuy phục hồi nhưng còn chậm, tình hình sản xuất, kinh doanh tiếp tục đối mặt với thách thức về thị trường. Công tác thu ngân sách đạt thấp,...

Thời gian của năm 2023 không còn nhiều, đòi hỏi các cấp, các ngành trong huyện phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Tập trung các giải pháp tăng giá trị sản xuất, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, hỗ trợ các doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách nhà nước, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cả hệ thống chính trị từ nay đến cuối năm 2023.

Trong đó, tập trung thu các khoản từ tiền sử dụng đất, đấu giá đất công; xây dựng các kịch bản hụt thu và lưu ý việc giảm, giãn chi tiết kiệm từng đơn vị. Chủ động dự toán ngân sách và danh mục đầu tư công năm 2024. Tiếp tục thực hiện chặt chẽ công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, xây dựng. Chủ động, quyết liệt thực hiện công tác bồi thường, GPMB và tái định cư các DA bảo đảm đạt chỉ tiêu đất sạch năm 2023 (400ha), đặc biệt là các DA trọng điểm.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các khu tái định cư và giải quyết vướng mắc các DA tồn đọng. Quan tâm công tác chỉnh trang đô thị. Thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân bảo đảm đạt kế hoạch. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tập trung công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp “năng động, sâu sát, thân thiện”,...

Chủ động triển khai các giải pháp

Huyện Cần Đước nâng chất, rà soát các tiêu chí, xây dựng cảnh quan môi trường

Năm 2023, Huyện ủy Cần Đước đề ra 27 chỉ tiêu NQ. Đến nay, các chỉ tiêu đều đạt và gần đạt so với NQ. Để đạt mức cao nhất chỉ tiêu NQ đề ra, Bí thư Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các cấp, các ngành trong huyện tập trung hoàn thành chỉ tiêu sản lượng lúa, rau, tôm; đồng thời, nhân rộng và phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Bên cạnh đó, đôn đốc thực hiện các giải pháp, hệ thống cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, bảo đảm tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt chỉ tiêu NQ. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình đột phá và công trình trọng điểm theo NQ Đại hội XII Đảng bộ huyện. Tiếp tục đầu tư, nâng chất các xã NTM, xã NTM nâng cao hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận và hoàn thành các tiêu chí để được công nhận huyện NTM. Thực hiện quyết liệt công tác GPMB tại các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn huyện; kịp thời tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB, tái định cư bảo đảm đạt chỉ tiêu. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, tăng tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp.

Ngoài ra, lãnh đạo chặt chẽ công tác thu, chi ngân sách, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thu thuế ở các xã, thị trấn, tăng cường công tác quản lý đất công, đấu giá đất công để tăng thu ngân sách huyện. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo xây dựng cảnh quan môi trường, giữ gìn văn minh đô thị. Phối hợp các ngành tỉnh quản lý chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường ở các khu, cụm công nghiệp. Tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt chỉ tiêu NQ Huyện ủy năm 2023,...

Huyện Cần Giuộc ưu tiên các nhiệm vụ theo định hướng đi lên thành phố

Đến thời điểm hiện tại, các chỉ tiêu NQ năm 2023 của huyện Cần Giuộc đều có tín hiệu khả quan, ước đến cuối năm đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu. Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Trương Thanh Liêm cho biết, thời gian còn lại của năm 2023, huyện tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/HU, ngày 16/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện NQ số 25-NQ/TU, ngày 04/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, GPMB, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác bồi thường, GPMB, nhất là GPMB các khu, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư, tạo động lực mới cho huyện phát triển, đặc biệt là DA Khu công nghiệp Nam Tân Tập. Đẩy nhanh tiến độ GPMB các DA chủ đầu tư có năng lực tài chính tốt. Thường xuyên mời làm việc, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai các DA, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, sớm giao nền tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng tiến độ đầu tư đã cam kết.

Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả NQ số 53-NQ/HU, ngày 03/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhất là đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện, nước, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an ninh, trật tự,... nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở các khu dân cư hiện hữu theo định hướng xây dựng TP.Cần Giuộc giai đoạn 2023-2030. Tăng cường các giải pháp tăng thu ngân sách, tập trung các khoản thu cân đối. Rà soát, củng cố các tiêu chí xây dựng huyện NTM, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để huyện được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2023.

Với sự quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các địa phương trong tỉnh quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu đặt ra trong năm 2023, góp phần giữ vững đà tăng trưởng kinh tế, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ năm 2024./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết