Tiếng Việt | English

16/02/2023 - 08:57

Giải pháp đột phá góp phần hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết

Ngay từ đầu năm, các địa phương xác định các chỉ tiêu khó, những mặt còn hạn chế và đưa ra giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết (NQ) đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Phát huy tiềm năng, thế mạnh

Dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng với sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ huyện và sự chung sức, chung lòng của các tầng lớp nhân dân, năm 2022, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thực hiện đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu NQ đề ra. Nổi bật, công tác thu ngân sách đạt cao nhất từ trước đến nay (1.400 tỉ đồng). Công nghiệp, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp duy trì ổn định.

Tiến độ thực hiện 4 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm của NQ Đại hội lần thứ XII Đảng bộ huyện bảo đảm theo kế hoạch. Chương trình Huy động mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông thiết yếu tại các xã vùng ven sông Vàm Cỏ Đông và các xã công nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt kết quả tích cực. Đến nay, huyện có 12/17 xã đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường.

Huyện Đức Hòa tiếp tục tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng huyện trở thành đô thị loại III (Trong ảnh: Một góc thị trấn Hậu Nghĩa - Ảnh: Nhã Phương)

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi NQ năm 2023 và NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, ngay từ đầu năm, huyện thẳng thắn chỉ ra những hạn chế để có giải pháp khắc phục. Bí thư Huyện ủy Đức Hòa - Phan Nhân Duy cho biết: “Phát huy tiềm năng, thế mạnh là huyện công nghiệp trọng điểm của tỉnh, huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện 4 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm. Tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa trở thành đô thị loại III trước năm 2025, huyện Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và định hướng thành lập TP.Đức Hòa giai đoạn 2025-2030. Đồng thời, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đô thị hóa, hiện đại hóa; tiếp tục cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh; nâng cao năng lực quản lý KT-XH”.

Các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Đức Hòa được quan tâm đầu tư xây dựng

Mặt khác, huyện tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; thường xuyên nắm tình hình, đối thoại, động viên, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh. Kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư, kịp thời kiến nghị xử lý nghiêm các dự án kéo dài, chậm thực hiện, không đúng quy hoạch. Tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Giải pháp đồng bộ, toàn diện

Với sự chủ động vào cuộc của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân, năm 2022, huyện Cần Đước thực hiện đạt và vượt 28/28 chỉ tiêu NQ đề ra. Bên cạnh kết quả đã đạt, tiến độ giải phóng mặt bằng các khu, cụm công nghiệp, khu tái định cư chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Trong giải quyết thủ tục hành chính đôi lúc vẫn còn hồ sơ trễ hạn. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội có mặt chưa bảo đảm.

Huyện Cần Đước chú trọng phát triển kinh tế để nâng cao đời sống người dân

Trước những hạn chế này, huyện đưa ra giải pháp đồng bộ, toàn diện, góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu NQ đề ra. Bí thư Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Văn Đát cho biết: “Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng làm chuyển biến căn bản, tạo đà, tạo lực cho những năm tiếp theo hoàn thành thắng lợi NQ đại hội Đảng các cấp, nhất là NQ Đại hội lần thứ XII Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Vì vậy, đi đôi với thực hiện hiệu quả các chương trình đột phá và công trình trọng điểm, huyện đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp, nâng cao tỷ lệ lấp đầy; phối hợp tỉnh xúc tiến đưa vào hoạt động các cụm công nghiệp đã có chủ trương đầu tư. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu từ huyện đến các xã, thị trấn trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, kịp thời cụ thể hóa thực hiện NQ của cấp ủy Đảng, HĐND và các chỉ đạo của cấp trên, mạnh dạn đột phá vào những lĩnh vực, khâu trọng tâm, trọng điểm”.

Ngoài ra, huyện tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chính quyền các cấp, đặc biệt nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện và bộ phận “một cửa” của xã, thị trấn. Chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Huy động sức mạnh toàn dân

Để triển khai, thực hiện hiệu quả chỉ tiêu NQ đề ra, thị xã Kiến Tường huy động sức mạnh toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, lấy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân làm nhiệm vụ trọng tâm; đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng làm khâu đột phá. Năm 2022, thị xã thực hiện đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu NQ. Đây là động lực để thị xã phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong năm 2023, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu NQ trong cả nhiệm kỳ.

Thị xã Kiến Tường từng bước khẳng định vị thế của đô thị trung tâm vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh

Ngay từ đầu năm 2023, thị xã Kiến Tường xác định một số hạn chế và tập trung đưa ra các giải pháp lãnh, chỉ đạo nhằm thực hiện đạt kết quả cao nhất. Theo Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường - Nguyễn Văn Vũ, thị xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế bền vững, trong đó có đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, nhất là hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu phát triển của thị xã cũng như hoàn chỉnh và triển khai, thực hiện hiệu quả các đồ án quy hoạch đã được thông qua.

Trong sản xuất nông nghiệp, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình đột phá về phát triển chương trình nông nghiệp, vùng lúa chất lượng cao ứng dụng công nghệ cao. Trong năm, huyện tiếp tục huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực để triển khai, thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm; đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường xã hội hóa trên các lĩnh vực. Các giải pháp phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch cũng được chú trọng.

Ngoài ra, thị xã tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tăng cường giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm các hoạt động đối ngoại; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin tưởng rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu NQ của cả nhiệm kỳ./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết