Tiếng Việt | English

20/06/2022 - 15:13

Cần Đước tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 9, khóa XII  

Ngày 20/6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cần Đước, tỉnh Long An, khóa XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 9 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy 6 tháng đầu năm 2022.

Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, với quyết tâm và sự đoàn kết của toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân, Huyện ủy Cần Đước đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện đạt hiệu quả trên một số lĩnh vực, đặc biệt là tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, tổ chức cho nhân dân vui xuân đón tết, hoàn thành tốt công tác tuyển quân với chất lượng cao. Huyện tiếp tục thực hiện tốt chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đến nay 16/16 xã của huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện về tập trung giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch, thu hút đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội đang triển khai thực hiện chi trả theo phương án bồi thường được duyệt tại các dự án cụm công nghiệp, khu tái định cư, các dự án vốn ngân sách tỉnh, huyện. Chương trình huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất quy mô và hướng tuyến của trục giao thông phía Tây và trục giao thông phía Bắc, ghi vốn trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Đối với công trình trọng điểm “Xây dựng tượng đài Chiến thắng khu di tích lịch sử Ngã tư Rạch Kiến”, huyện đã thông qua phương án thiết kế, hiện đơn vị tư vấn đang hoàn chỉnh và tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nhằm phân tích, đánh giá và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện có hiệu quả trong 6 tháng cuối năm 2022, trong đó lãnh đạo chặt chẽ công tác thu ngân sách, tăng cường tuyên truyền vận động thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng công trình Quốc lộ 50B, tập trung quản lý đất đai, trật tự xây dựng, nâng chất các tiêu chí huyện điểm điển hình về văn hóa,…

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thông qua tờ trình về điều chỉnh chỉ tiêu giảm nghèo Nghị quyết Huyện ủy năm 2022 và điều chỉnh, bổ sung đầu tư công năm 2022 và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025./.

Cẩm Tú - Hồng Phong

Chia sẻ bài viết