Tiếng Việt | English

29/06/2023 - 10:30

Cần Giuộc: Các công trình xây dựng cơ bản được tập trung thực hiện tốt

Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Trương Thanh Liêm phát biểu tại hội nghị

Sáng ngày 28/6/2023, Huyện ủy Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, để sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy trong 6 tháng đầu năm; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, huyện thu ngân sách nhà nước đạt 52% dự toán tỉnh giao. Việc triển khai các công trình xây dựng cơ bản gắn với giải ngân vốn đầu tư công được tập trung thực hiện tốt. Toàn huyện có 12/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện triển khai, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, hỗ trợ công nhân, người lao động, các đối tượng chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội giữ vững ổn định. Phát triển đảng viên đạt 65,6%,...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Trương Thanh Liêm đề nghị các cấp, các ngành trong huyện tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; tập trung thu ngân sách, bảo đảm đến cuối năm thu đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao; tiếp tục xây dựng chính quyền số, thực hiện các giải pháp chuyển đổi số trên địa bàn huyện; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác phòng, chống dịch bệnh; hoàn thiện các tiêu chí xây dựng 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, để xây dựng thành công huyện nông thôn mới trong năm 2023./.

Chí Hiếu - Thành Phát

Chia sẻ bài viết