Tiếng Việt | English

24/05/2023 - 08:15

Cần Giuộc: Nhiều mô hình mới trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An là một trong những địa phương có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Qua đó, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện.

Từ thực tiễn cơ sở

Là 1 trong 11 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW nhân dịp sinh nhật Bác vừa qua, Bí thư Đoàn xã Mỹ Lộc - Trần Thị Hồng Thủy cảm thấy vinh dự và tự hào. Chị chia sẻ, với vai trò thủ lĩnh thanh niên xã, hàng năm, chị đều xây dựng kế hoạch, triển khai chuyên đề học tập và làm theo gương Bác đến đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Đoàn xã có nhiều mô hình, phong trào thiết thực giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi được duy trì, nhân rộng gắn với học tập và làm theo gương Bác như Người con hiếu thảo, Ngôi nhà tình bạn, Em nuôi của Đoàn, Bảo hiểm giúp bạn, Bữa cơm 0 đồng,…

Nhiều mô hình được Huyện Đoàn Cần Giuộc triển khai, thực hiện gắn với việc học tập và làm theo gương Bác

“Chúng tôi luôn xác định đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để thu hút, tập hợp ĐVTN tham gia công tác Đoàn. Tiêu biểu phải kể đến mô hình Tiếng loa TN tuyên truyền lưu động về các ngõ, xóm, ấp, cung cấp những thông tin cần thiết đến người dân, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh, chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến,... Với những hoạt động sôi nổi, hiệu quả, Đoàn xã nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Huyện Đoàn” - chị Thủy nói.

Qua 2 năm triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo gương Bác. Đó là, xã Phước Vĩnh Tây với mô hình Nói thật, làm thật; mô hình Nâng cao kỷ luật phát ngôn của xã Long Thượng; xã Tân Tập và xã Long Hậu với mô hình Tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; xã Đông Thạnh với mô hình Nghe dân nói, làm dân tin và Hỗ trợ hồ sơ cho người khuyết tật;… Bên cạnh đó, Công an huyện có mô hình Niềm nở khi tiếp xúc, tận tình khi hướng dẫn, trách nhiệm khi hướng dẫn công việc và Thêm 30 phút mỗi ngày vì nhân dân; Trung tâm Hành chính công huyện với mô hình Tư vấn thủ tục hành chính qua điện thoại của Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính cấp huyện;…

Đặc biệt, học tập và làm theo gương Bác, huyện thành lập "đường dây nóng" để tiếp nhận thông tin từ người dân, doanh nghiệp về thái độ phục vụ của các cơ quan nhà nước, các hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Huyện tập trung chỉ đạo, đề ra giải pháp giải quyết cơ bản ngay từ cơ sở những vấn đề liên quan, phát sinh trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện công vụ,... được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Tiếp tục nêu gương, nhân rộng điển hình tiên tiến

Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Trương Thanh Liêm cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy và các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện lãnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện phù hợp với tình hình, điều kiện địa phương, đơn vị; xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Huỳnh Văn Thanh (thứ 3, trái qua) và Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Trương Thanh Liêm trao giấy khen cho đại diện các tập thể có thành tích trong học tập và làm theo gương Bác năm 2022

Theo đó, huyện đẩy mạnh thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, điều hành. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được tập trung giải quyết. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chuyển biến tích cực, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa",… Qua việc học tập và làm theo gương Bác, nhiều tập thể, cá nhân điển hình được biểu dương, khen thưởng. Từ đó, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ông Trương Thanh Liêm cho rằng, để việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày càng đi vào chiều sâu, thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và các chuyên đề hàng năm của tỉnh; gắn việc học tập và làm theo gương Bác với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong huyện đưa nội dung này vào chương trình, kế hoạch hành động phải gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn và chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Cần Giuộc khát vọng, cống hiến, xây dựng huyện đạt nông thôn mới”. Huyện tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế, nội quy làm việc, các chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, gắn việc học tập và làm theo gương Bác với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước cũng như kịp thời khen thưởng, biểu dương những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết