Tiếng Việt | English

19/10/2018 - 13:00

Chú trọng chất lượng đầu ra của sinh viên

Ngày 03/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần ký Quyết định số 3527/QĐ-UBND bổ nhiệm Phó Giáo sư - Tiến sĩ khoa học ngành Khoa học Công nghệ thông tin - Lê Đình Tuấn giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA). Nhân dịp khai giảng năm học mới 2018-2019, ông Lê Đình Tuấn có cuộc trao đổi với phóng viên (PV) Báo Long An về những mục tiêu sắp tới của DLA.

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An - Lê Đình Tuấn

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An - Lê Đình Tuấn 

PV: Xin ông cho biết những mục tiêu mang tính chiến lược mà Trường DLA đang hướng đến?

Ông Lê Đình Tuấn: Cả nước đang quyết tâm và hành động cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiến vào nền công nghiệp 4.0 để phát triển bền vững và hội nhập sâu, rộng với thế giới. Điều này đặt ra cho hệ thống đại học cả nước nói chung và DLA nói riêng một sự chuyển hướng chiến lược trong mục tiêu và phương pháp giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Phương thức GD&ĐT truyền thống có nhiều điều không còn phù hợp, buộc cả hệ thống GD&ĐT, nhất là bậc đại học, cao học phải nhanh chóng thích ứng để tồn tại và phát triển đúng yêu cầu và xu thế thời đại nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, nếu không sẽ rơi vào lạc hậu, không hoàn thành trọng trách, sự kỳ vọng của xã hội.

PV: Đó là những mục tiêu xa, còn mục tiêu cụ thể của trường từ năm học này như thế nào, thưa ông?

Ông Lê Đình Tuấn: Trước mắt, sau ngày khai giảng, Trường DLA sẽ sắp xếp lại bộ máy quản trị theo hướng tinh gọn, tạo bước chuyển mạnh trước hết là mục tiêu đào tạo với chất lượng chuẩn đầu ra. Sinh viên tốt nghiệp từ Trường DLA phải đạt 3 tiêu chuẩn: Chuyên ngành vững vàng; thông thạo tin học và ngoại ngữ; có kỹ năng mềm về sáng tạo, có khả năng xử lý tình huống tốt.

Đây là chuẩn đầu ra của nhà trường từ năm học 2018. Giai đoạn 2018-2023, chất lượng đào tạo là yếu tố then chốt mà DLA sẽ tập trung xây dựng và đẩy mạnh.

PV: Xin cảm ơn ông!

Ban Thông tin DLA(thực hiện)

Chia sẻ bài viết