Tiếng Việt | English

30/03/2016 - 10:08

Công ty cổ phần Thiết bị Giáo dục Nghi Gia:

Chú trọng phòng chống cháy nổ

Đoàn kiểm tra An toàn vệ sinh lao động - Phòng, chống cháy nổ huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đến kiểm tra tại Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục Nghi Gia tại ấp 6, xã Nhị Thành.

 

Trưởng đoàn kiểm tra Nguyễn Thị Thu Tâm thử thiết bị làm việc của Cty Nghi Gia

Qua kiểm tra, công ty thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, môi trường làm việc thông thoáng, bảo đảm an toàn lao động cho công nhân.

Đoàn kiểm tra nhắc nhở công ty khắc phục ngay việc tập huấn đội sơ cấp cứu, khám sức khỏe định kỳ cho công nhân và đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ.

Các bình chữa cháy để đúng nơi qui định, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy

Máy móc thiết bị có giao tiếp với điện luôn được công nhân cẩn trọng khi sử dụng

Lê Cánh

Chia sẻ bài viết