Tiếng Việt | English

16/04/2024 - 10:59

Công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục dịp lễ 30/4 và 01/5  

Ngày 15/4/2024, UBND tỉnh có Thông báo số 1175/TB-UBND về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 thay thế Thông báo số 1014/TB-UBND, ngày 01/4/2024 của UBND tỉnh trước đó.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi là công chức, viên chức) nghỉ lễ nhân Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, cụ thể như sau:

Được nghỉ nhân Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) 01 ngày, ngày 18/4/2024 (thứ Năm). 

Được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (ngày 29/4/2024) sang ngày thứ Bảy (ngày 04/5/2024). Như vậy, dịp nghỉ lễ kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2024 công chức, viên chức được nghỉ 05 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2024 (làm bù vào ngày thứ Bảy 04/5/2024).

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Khuyến khích người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ lễ kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2024 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức, nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ Nhân dân treo cờ Tổ quốc như sau:

Nhân Ngày giỗ Tổ Hùng Vương từ chiều ngày 17/4/2024 đến hết ngày 18/4/2024.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 từ chiều ngày 26/4/2024 đến hết ngày 01/5/2024.

Đồng thời, vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khu phố, cơ quan, đơn vị và nhà ở xanh - sạch - đẹp. Các cơ quan treo khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

UBND tỉnh giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trực để thực hiện nhiệm vụ theo quy định, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân; bố trí người trực, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị trong những ngày nghỉ Lễ và đảm bảo các điều kiện để hoạt động trở lại ngay sau thời gian nghỉ Lễ theo quy định./.

T.H

Chia sẻ bài viết