Tiếng Việt | English

21/09/2020 - 15:20

Cựu chiến binh: Giữ vững trận địa chính trị tư tưởng

Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Long An hiện có 23.701 hội viên (HV) sinh hoạt trong hệ thống tổ chức từ tỉnh đến cơ sở. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn đều có tổ chức Hội; các ấp, khu phố có chi hội, phân hội. Nhiều HV tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể và các phong trào cách mạng ở địa phương; 2.261 HV tham gia cấp ủy, HĐND các cấp (đạt 9,83% tổng số HV trong tỉnh).

Cựu chiến binh phường 3, TP.Tân An tham gia giữ gìn trật tự, văn minh đô thị, an toàn giao thông

Trưởng thành trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, những năm qua, HV CCB tỉnh luôn trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, là niềm tin, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền địa phương, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ phấn đấu, noi theo.

Chính từ uy tín, niềm tin của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với CCB nên các thế lực phản động đã tìm mọi cách lợi dụng, kích động, lôi kéo tha hóa một số CCB vào con đường “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, vai trò của các CCB trong cuộc đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là hết sức quan trọng.

Thực tế cho thấy, các thế lực thù địch không ngừng tìm cách lôi kéo, kích động các CCB thông qua nhiều thủ đoạn tinh vi như nhân danh chống tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, góp ý phản biện xã hội,... Qua đó, xuất hiện không ít đơn, thư, thỉnh nguyện được chúng mạo danh các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp nghỉ hưu để phê phán, nói xấu Đảng, Nhà nước. Chúng còn kích động lập ra các câu lạc bộ, hội, nhóm cựu sĩ quan chống tham nhũng, góp ý cho Đảng, núp bóng sinh hoạt cung cấp thông tin thời sự để phát tán thông tin xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội.

Đặc biệt, chúng lợi dụng một số cán bộ (kể cả cán bộ cao cấp, Anh hùng Lực lượng vũ trang) và một số quân nhân bị kỷ luật có tư tưởng bất mãn, kích động, lôi kéo những người này sang con đường “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham gia các cuộc biểu tình, tuần hành, ký tên các tâm thư, thỉnh nguyện, tham gia các tổ chức phản động,… Những người bị lôi kéo tuy chỉ là số ít nhưng do thiếu bản lĩnh, có người đã tự loại mình khỏi đội ngũ, không còn xứng đáng, làm tổn hại đến danh dự, hình ảnh thiêng liêng của Bộ đội Cụ Hồ.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đã chỉ rõ: Một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đã được cảnh báo mà một bộ phận CCB có thể mắc phải. Đó là: “Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu;…”.

Trước thực tế đó, Hội CCB tỉnh luôn chú trọng vận động cán bộ, HV tích cực tham gia đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cụ thể, các cấp Hội đã động viên và có 1.961 HV tham gia hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh (đạt 8,17% so tổng số HV); tích cực chia sẻ bình luận những tin, bài có tính chiến đấu, tính định hướng cao, đồng thời đấu tranh, phản bác các tin, bài sai trái, xuyên tạc, kích động,… góp phần vào kết quả chung của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, nhất là ở cơ sở.

Song song đó, phần lớn Hội CCB huyện, xã thường xuyên có bài viết tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, “vấn đề bạn quan tâm” để đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch,… Các cấp Hội trong tỉnh thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng CCB nòng cốt (2.400 người) bảo đảm độ tin cậy chính trị.

Hiện nay, các tổ chức Hội, HV CCB trong tỉnh và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang tại ngũ cùng nhau siết chặt đội ngũ chiến đấu thắng lợi mọi âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình”. Đồng thời, các cấp Hội thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái trên mạng xã hội. Từ đó, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, tham gia và đóng góp hiệu quả cho sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ./.

Đặng Xuân Hòa - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

Chia sẻ bài viết