Tiếng Việt | English

29/10/2020 - 14:59

Đại hội Chi hội Nhà báo Văn phòng, nhiệm kỳ 2020-2023

Ngày 29/10, Chi hội Nhà báo Văn phòng (Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An) tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2023.

Bỏ phiếu bầu Ban Thư ký nhiệm kỳ mới

Chi hội Nhà báo Văn phòng có 49 hội viên, là một chi hội tổng hợp các hội viên đang công tác tại các cơ quan báo chí Trung ương, ban, ngành, đoàn thể và nghỉ hưu. Trong nhiệm kỳ qua, số lượng hội viên có một số biến động (phóng viên nghỉ hưu ở Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An chuyển sang).

Nhiệm kỳ qua, Ban Thư ký điều hành hoạt động của chi hội theo đúng điều lệ của Hội Nhà báo Việt Nam; tuyên truyền, phổ biến Luật Báo chí sửa đổi, Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo,...

Chi hội tích cực vận động hội viên tham gia các giải báo chí quốc gia, giải báo chí của các ban, bộ, ngành,... Giải báo chí chất lượng cao được hội viên tích cực tham gia. 

Trong xây dựng tổ chức Hội, Ban Thư ký Chi hội triển khai nội dung toàn khoá, hoạt động cụ thể từng năm; cập nhật kịp thời danh sách hội viên; tổ chức thăm, viếng khi các hội viên bị bệnh hoặc gia đình có hữu sự; chú trọng công tác học tập chính trị - sinh hoạt nghiệp vụ;...

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An - Phạm Văn Dũng (thứ 3, từ trái sang) chúc mừng Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2023

Nhiệm kỳ 2020-2023, Chi hội Nhà báo Văn phòng đặt ra các mục tiêu chung: Xây dựng chi hội thành một tổ chức vững mạnh cả về chính trị, tổ chức và hoạt động ngày càng đa dạng đáp ứng yêu cầu đổi mới báo chí, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên, góp phần để cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin trên địa bàn; Bồi dưỡng, cập nhật những thông tin, kiến thức cần thiết để góp phần nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, đạo đức cho những người làm báo; qua đó góp phần xây dựng đội ngũ hội viên có tâm huyết, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong đó, đại hội thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản như: 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác thông tin, không vi phạm 10 điều quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam; 100% hội viên đều được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam; hàng năm, Chi hội được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tổ chức mỗi năm 1 lần giao lưu nghiệp vụ giữa chi hội với các chi hội bạn;...

Đại hội bầu Ban Thư ký nhiệm kỳ 2020-2023 gồm 5 người, ông Nguyễn Hữu Lý đắc cử Thư ký chi hội./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết