Tiếng Việt | English

19/06/2020 - 11:02

Nhà báo Nguyễn Thị Minh Tâm đắc cử Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Long An

Ngày 19/6, Chi hội Nhà báo Báo Long An tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2023. Nhà báo Nguyễn Thị Minh Tâm được bầu là Thư ký Chi hội.

Bỏ phiếu bầu Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Long An nhiệm kỳ 2020 - 2023

Chi hội Nhà báo Báo Long An hiện có 26 hội viên; trong nhiệm kỳ, Chi hội tiến hành làm thủ tục kết nạp 11 hội viên mới, đạt 220% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết). 100% phóng viên, hội viên tham gia quán triệt, học tập các Nghị quyết, chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng bộ, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức. Không có hội viên, phóng viên vi phạm pháp luật, đạo đức nghề báo bị kỷ luật,…

Hàng năm, phóng viên, hội viên tuyển chọn các tác phẩm báo chí dự Giải Báo chí của tỉnh, khu vực, trung ương. Nhờ có sự chuẩn bị tốt nên số tác phẩm dự thi ngày càng tăng, số tác phẩm đoạt giải báo in ngày càng nhiều, trong đó có thứ hạng cao.

Chi hội tham mưu Đảng ủy, Ban biên tập, các chi bộ xây dựng kế hoạch, thực hiện các mô hình điểm, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lĩnh vực báo chí; phối hợp Ban Biên tập, các phòng chuyên môn trong trao đổi, rút kinh nghiệm về nghiệp vụ, bình xét tác phẩm báo chí hay;…

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An - Phạm Văn Dũng (thứ 2, từ trái sang) chúc mừng Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Long An nhiệm kỳ 2020 - 2023

Nhiệm kỳ tới, Ban Thư ký thực hiện việc cụ thể hóa nhiệm vụ của nhiệm kỳ vào kế hoạch hàng quý, hàng năm, trong đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đạo đức nghề nghiệp, lối sống. Trong việc nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, Chi hội Nhà báo Báo Long An tích cực phấn đấu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, giáo dục. Thường xuyên tham mưu, phối hợp, tập huấn, lồng ghép bồi dưỡng nghiệp vụ; hỗ trợ phóng viên chọn đề tài, làm đề cương, phối hợp nhóm thực hiện các bài dự thi giải báo chí trong tỉnh, khu vực, trung ương. Hưởng ứng, tham gia đầy đủ các giải báo chí, phấn đấu đạt nhiều giải thưởng báo chí cấp bộ, ngành, toàn quốc,…; nâng cao chất lượng hoạt động Chi hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An - Phạm Văn Dũng trao thẻ cho hội viên mới

Đại hội bầu Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Long An nhiệm kỳ 2020 – 2023 gồm 3 nhà báo, trong đó, Nhà báo Nguyễn Thị Minh Tâm đắc cử Thư ký Chi hội.

Dịp này, Chi hội Nhà báo Báo Long An trao thẻ Hội viên Nhà báo Việt Nam cho hội viên mới./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết