Tiếng Việt | English

08/05/2020 - 17:28

Đảng bộ Agribank Chi nhánh Long An tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ IV

Chiều 08/5, Đảng bộ cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh tỉnh Long An tổ chức phiên thứ I, Đại hội đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 101 đại biểu chính thức tham dự Đại hội. Đến dự có đại diện Thường trực Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

Đảng bộ cơ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Long An có 6 chi bộ với khoảng 100 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, toàn thể đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ thể hiện quyết tâm chính trị cao trong nhận thức và hành động, đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh.

Từ đó, đưa Agribank Chi nhánh tỉnh Long An nằm trong tốp đầu toàn hệ thống, có uy tín trong phạm vi cả nước; quy mô lớn và trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân, đặc biệt là khách hàng vùng sâu, vùng xa, vùng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, chi nhánh xây dựng được đội ngũ cán bộ, viên chức giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết,...

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm trên cơ sở thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, phân công Đảng ủy viên phụ trách từng lĩnh vực; thực hiện các nguyên tắc của Đảng; chế độ hội họp của cấp ủy và làm việc với Ban Chấp hành các đoàn thể.

Công tác tư tưởng, chính trị, tổ chức và công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm, gắn triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định nêu gương của Đảng.

Quy chế dân chủ ở cơ cở được thực hiện nghiêm túc, vai trò của các tổ chức đoàn thể đơn vị được phát huy, phối hợp đồng bộ và có hiệu quả. Hàng năm, các tổ chức đoàn thể chính trị của Agribank Chi nhánh tỉnh Long An liên tục được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ cơ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Long An hàng năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiệm kỳ qua, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An luôn đồng hành trong các hoạt động an sinh xã hội với số tiền khoảng 94 tỉ đồng.

Nhiều năm qua, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội,... Đồng thời thông qua chương trình làm việc, quy chế, nội quy của Đại hội và chia tổ thảo luận để đóng góp ý kiến văn kiện cấp trên.

Ngày 09/5, Đại hội Đảng bộ cơ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Long An sẽ tiếp tục./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết