Tiếng Việt | English

28/03/2023 - 11:15

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Tập trung hoàn thành việc chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên

Thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Đảng (TCĐ) trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1645-CV/TU, ngày 08/3/2023 về việc chuyển giao TCĐ và đảng viên (ĐV), trong tháng 3/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành việc phối hợp chuyển giao 7 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) với 379 ĐV, cùng các hồ sơ và cơ sở dữ liệu ĐV về trực thuộc các đảng bộ ngành dọc Trung ương quản lý theo quy định.

Các TCCSĐ và ĐV được chuyển giao, gồm: Đảng bộ cơ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Long An; Chi bộ cơ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Mộc Hóa; Đảng bộ cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Long An; Đảng bộ cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Long An; Đảng bộ cơ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Long An; Chi bộ cơ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Bến Lức; Chi bộ cơ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Long An.

Việc chuyển giao các TCCSĐ và ĐV lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, bảo đảm sự lãnh, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt, đồng bộ, kịp thời trong mọi hoạt động của đảng bộ ngành dọc Trung ương đối với các TCCSĐ và ĐV; đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Quy định số 60-QĐ/TW nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, phát huy hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới của các TCĐ trực thuộc các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

Sau đợt bàn giao các TCCSĐ và ĐV lần này, Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục quản lý 78 TCCSĐ trực thuộc với 4.844 ĐV hoạt động trong 9 loại hình TCCSĐ theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng./.

Minh Đạo (UBKT Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh)

Chia sẻ bài viết