Tiếng Việt | English

14/03/2018 - 20:06

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh - Nhiệm vụ hàng đầu

Nhiều năm qua, các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Từ đó, có nhiều đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

Năm 2017, huyện trao Huy hiệu Đảng cho 44 đảng viên

Đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), đoàn viên, hội viên quyết định thành công trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy thị trấn Thạnh Hóa xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, quan trọng trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Kết quả học tập và làm theo Bác là cơ sở đánh giá, bình xét, phân loại ĐV, tổ chức Đảng hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạnh Hóa - Nguyễn Thị Liếu cho biết: “Đảng ủy phân công đảng ủy viên phụ trách, theo dõi các chi bộ, ngành, lĩnh vực phụ trách. Từ đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và uốn nắn những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, đạo đức, lối sống của CB, ĐV nếu có biểu hiện không tốt. Đảng ủy thường xuyên quan tâm đào tạo đội ngũ CB, ĐV, không ngừng đổi mới phương pháp, tác phong làm việc, xây dựng hình ảnh CB, ĐV gần dân, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, vì nhân dân phục vụ”.

Từ đó, mỗi chi bộ trực thuộc, từng CB, ĐV luôn đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ vậy, nhiều năm nay, các vấn đề bức xúc được người dân quan tâm: Quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, rác thải sinh hoạt, an toàn thực phẩm, xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị, các chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo,... được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm giải quyết. Qua đó, tạo thêm niềm tin cho người dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương.

Các chế độ, chính sách đối với người có công được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện tốt

Bí thư Chi bộ khu phố 1 - Nguyễn Văn Banh nhận định: “Sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, ĐV gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, luôn vì lợi ích chung là yếu tố quan trọng để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và tạo sự đồng thuận trong người dân. Nhờ vậy, chi bộ làm tốt việc vận động người dân đóng góp các nguồn quỹ, làm cột cờ, ảnh Bác, dọn vệ sinh đường phố, không lấn chiếm hành lang lộ giới, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa,...”.

Năm 2017, toàn huyện có 13/26 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) xếp loại “trong sạch, vững mạnh”, trong đó có 3 TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu (Đảng bộ khối Đảng, Đảng bộ Công an và Đảng bộ xã Thạnh Phước); 11/26 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 2/26 TCCSĐ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

Tổng số ĐV toàn huyện là 1.779 ĐV. Năm 2017, có 202 ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong năm, huyện kết nạp 121 ĐV (đạt 121% chỉ tiêu tỉnh giao), chuyển Đảng chính thức cho 116 ÐV.

Năm 2018, Đảng bộ huyện tập trung thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phối hợp làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CB, ĐV trong việc xây dựng Đảng, hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tinh gọn tổ chức bộ máy; tăng cường nắm bắt tình hình chính trị nội bộ và an ninh nội bộ, chính trị địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

Xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị,... được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ

Đảng bộ xã Thạnh Phước là một trong những đảng bộ thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, được công nhận “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2017. Thạnh Phước xem việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đạt chuẩn là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đến nay, cán bộ, công chức (CBCC) đạt chuẩn theo quy định, bảo đảm tiêu chuẩn chung theo Quy định số 04 của Bộ Nội vụ. Tuy chất lượng đội ngũ CBCC nâng lên về nhiều mặt nhưng một số lãnh đạo chủ chốt có tuổi đời cao nên việc đáp ứng yêu cầu công việc có mặt còn hạn chế.

Thực hiện đề án tinh giản biên chế của huyện, Đảng ủy xã Thạnh Phước mạnh dạn thực hiện kế hoạch tinh giản đội ngũ CBCC xã. Năm 2017, xã giảm 6 CBCC bằng hình thức kiêm nhiệm: Công chức Địa chính kiêm Khuyến nông; cán bộ Đài Truyền thanh kiêm quản lý Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã; công chức Văn hóa - Xã hội kiêm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; cán bộ Tuyên giáo kiêm Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã; Bí thư Đoàn Thanh niên xã kiêm Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung và Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin kiêm cán bộ giải quyết việc làm; 2/5 ấp thực hiện mô hình Bí thư kiêm trưởng ấp.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư, đáp ứng yêu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh trên địa bàn

Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Phước - Hồ Văn Tùng cho biết: “Thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Thực hiện nghiêm Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đặc biệt là chuyên đề năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của CB, ĐV” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để thực hiện mục tiêu này, Đảng ủy xã luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Đặc biệt, người đứng đầu phải luôn phát huy vai trò nêu gương trong mọi hoạt động”.

Phát huy những kết quả, các đảng bộ, chi bộ trên địa bàn huyện Thạnh Hóa không ngừng phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần phát triển KT-XH, giữ vững an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết