Tiếng Việt | English

11/04/2024 - 07:10

Đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất  

Thời gian qua, nhiều công trình thủy lợi được huyện Tân Hưng, tỉnh Long An quan tâm đầu tư để chủ động nguồn nước tưới tiêu, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Nhiều công trình thủy lợi đang được đầu tư phục vụ sản xuất nông nghiệp

Năm 2024, huyện được tỉnh hỗ trợ đầu tư 12 công trình (4 công trình chuyển tiếp năm 2023 và 8 công trình đầu tư mới) xây dựng, nạo vét các tuyến kênh và xây dựng cống, tập trung ở các xã Thạnh Hưng, Hưng Hà, Hưng Điền B, Vĩnh Châu B, Vĩnh Châu A, Vĩnh Thạnh.

Đồng thời, huyện đầu tư xây dựng 7 hạng mục công trình đê bao, nạo vét kênh, đường nội đồng ở các xã Hưng Thạnh, Vĩnh Đại, Vĩnh Bửu, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Lợi. Các công trình xây dựng đưa vào sử dụng giúp tạo nguồn nước ngọt tưới tiêu cho hàng ngàn héc ta đất sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, huyện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động nạo vét, tu sửa kênh, mương thủy lợi, phục vụ sản xuất khi cần thiết.

Việc đầu tư các công trình thủy lợi giúp người dân chủ động nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng, cải thiện kinh tế gia đình, phát triển kinh tế địa phương./.

                                                 Văn Đát    

Chia sẻ bài viết