Tiếng Việt | English

05/05/2016 - 16:57

UBMTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Long An:

Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được ấn định vào ngày chủ nhật 22-5-2016.

Đồng thời, giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các nguyên tắc bầu cử; đặc biệt là tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; tuyên truyền quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử,...

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tại ấp 2, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành

Trong đợt 1 (từ 15-2 đến 25-4- 2016), UBMTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân được trên 4.215 cuộc với hơn 102.300 lượt người dự.

Đặc biệt, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các cấp phối hợp UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp bảo đảm thời gian, số lượng cử tri tham dự hội nghị đúng theo quy định.

Ngoài ra, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các cấp phối hợp thực hiện nhiều tin, bài tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên Báo Long An và Đài Truyền thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn, cụm truyền thanh ở từng địa bàn dân cư; tuyên truyền cổ động trực quan với hệ thống băng rôn, pano, cụm pano (pano hoa, pano in và chạy chữ điện tử).

Song song đó, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có 2 cuộc phỏng vấn đồng chí Chủ tịch UBMTTQ tỉnh về công tác bầu cử. Các hoạt động trên góp phần rất lớn trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn tỉnh./.

Như Uyên

Chia sẻ bài viết