Tiếng Việt | English

26/08/2015 - 20:53

Đẩy nhanh tiến độ đổi mới chương trình, sách giáo khoa

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa có chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 – 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, năm học 2015-2016 toàn ngành giáo dục sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động của ngành giáo dục.


Sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa. Ảnh: Mai Hải

Đáng chú ý, về nhiệm vụ của giáo dục phổ thông, Bộ GD-ĐT nêu rõ sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học đồng bộ với đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo hướng phát triển năng lực học sinh. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới về kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT (bỏ chấm điểm, thay bằng nhận xét). Rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, chuẩn bị tốt cho việc triển khai kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 và những năm tiếp theo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo. Nâng cao hiệu quả triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”.

Về công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD-ĐT khẳng định sẽ rà soát, điều chỉnh và tăng cường quản lý, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng đội ngũ. Quy hoạch đào tạo lại đội ngũ nhà giáo phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Chuẩn bị kế hoạch đào tạo giáo viên theo chương trình, sách giáo khoa mới. Tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu đào tạo nhân lực của ngành và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý cho giáo viên, cán bộ quản lý.

Về công tác đổi mới cơ chế tài chính giáo dục và tăng nguồn lực đầu tư, năm học mới này sẽ tập trung, ưu tiên các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; thực hiện Đề án hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020; xây dựng Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2016 - 2025. Rà soát, hoàn thiện chính sách hỗ trợ về giáo dục và đào tạo cho các địa bàn vùng khó khăn và đối tượng chính sách, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện chương trình tín dụng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn./.

Nguồn: Phan Thảo/SGGP

Chia sẻ bài viết