Tiếng Việt | English

11/04/2024 - 17:36

Đến năm 2030, Long An có 125.000ha canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp  

Tại cuộc họp báo thông tin tình hình KT-XH quí I/2024 vào chiều ngày 10/4, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An – Đinh Thị Phương Khanh cho biết, ngày 05/4/2024, UBND tỉnh đã ban hành quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Ở tỉnh Long An, Đề án được thực hiện tại 8 huyện, thị xã gồm Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Huệ, Thủ Thừa và thị xã Kiến Tường.

Mục tiêu đưa ra là đến năm 2030, tỉnh Long An hình thành 125.000ha vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tổ chức lại hệ thống sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng các quy trình canh tác bền vững nhằm gia tăng giá trị, phát triển bền vững của ngành lúa gạo, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thu nhập và đời sống của người trồng lúa, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Để thực hiện, tỉnh đưa ra mục tiêu cụ thể là đến năm 2025, về quy mô diện tích canh tác vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp đạt 60.000ha; đến năm 2030 về quy mô diện tích canh tác vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh đạt 125.000ha.

“Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh thành lập các tổ như truyền thông, tổ công trình,... để triển khai, thực hiện”, bà Đinh Thị Phương Khanh thông tin.

Theo bà Khanh, trong các tỉnh thuộc Vùng Đồng bằng Sông cửu Long thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” thì tỉnh Long An cũng có những nền tảng thuận lợi trong thực hiện Đề án.

Cụ thể, thời gian qua, tỉnh triển khai, thực hiện chương trình đột phá của Tỉnh ủy về phát triển ứng dụng công nghệ cao, trong đó có cây lúa. Qua đánh giá, các nội dung, giải pháp trong chương trình này cũng phù hợp với chỉ đạo thực hiện đề án.

Theo quyết định mà tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện tại địa bàn tỉnh thì Đề án được triển khai tại 8 huyện, thị xã của tỉnh: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Huệ, Thủ Thừa và thị xã Kiến Tường.

Đề án triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2024-2025) tập trung củng cố các diện tích đã có của Dự án chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) trên địa bàn tỉnh là 60.000ha.

Tổ chức thực hiện công tác tập huấn, xây dựng kế hoạch, phối hợp xây dựng và triển khai, thực hiện hệ thống Đo đạc - Báo cáo - Thẩm định (MRV), kiểm đếm và thí điểm cấp tín chỉ các-bon cho những vùng lúa đạt chuẩn; củng cố các hợp tác xã, duy tu bảo dưỡng một số công trình và chuẩn bị kế hoạch cho giai đoạn 2026-2030.

Đề án triển khai theo 2 giai đoạn

Giai đoạn 2 (2026-2030), xác định cụ thể khu vực trọng tâm để lập dự án đầu tư phát triển vùng lúa chuyên canh chất lượng cao giảm phát thải mới ngoài vùng Dự án VnSAT và sẽ mở rộng thêm 65.000ha để hướng tới mục tiêu 125.000ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn này sẽ tập trung vào các hoạt động chủ yếu như đầu tư hoàn thiện hạ tầng cho những vùng diện tích mới, tổ chức lại sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị, hoàn thiện hệ thống MRV; đồng thời, duy trì sản xuất bền vững ở những vùng Đề án trong giai đoạn 2024-2025.

Nguồn vốn thực hiện Đề án gồm ngân sách Trung ương; ngân sách tỉnh; nguồn tín dụng, nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn tài trợ không hoàn lại, nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn hỗ trợ quốc tế khác; nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc triển khai, thực hiện Đề án./.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1490/QĐ-TTg, ngày 27/11/2023 phê duyệt Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với với tăng trưởng xanh Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”.

Căn cứ theo quyết định trên, UBND tỉnh Long An đã ban hành quyết định 3176  về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án này tại địa bàn tỉnh. Mục tiêu của tỉnh là đến năm 2030 hình thành 125.000ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết