Tiếng Việt | English

Ông Trịnh Đăng Khoa được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.Tân An khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND TP.Tân An, tỉnh Long An khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp lần thứ 13 (kỳ họp đột xuất) để bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.