Tiếng Việt | English

23/03/2023 - 17:55

Đoàn cần đẩy mạnh công tác tập hợp lực lượng thanh, thiếu niên trong khu dân cư, khu vực nông thôn  

Chiều 23/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Long An về tình hình thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi (TTN) năm 2022 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được chủ trì buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được chủ trì cuộc làm việc

Bí thư Tỉnh Đoàn – Trần Hải Phú báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2022 theo Kết luận số 303-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.

Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ ra, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn nghiêm túc tiếp thu và đề ra các giải pháp khắc phục, tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm theo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, Tỉnh Đoàn tập trung lãnh đạo triển, khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2022, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, được Trung ương Đoàn tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên” (thành tích được xếp thứ 9 toàn quốc và đứng nhất khu vực đồng bằng Sông Cửu Long); thực hiện nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hoá cho thế hệ trẻ được triển khai; phong trào thanh niên khởi nghiệp được Đoàn thanh niên các cấp quan tâm thực hiện; thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai các công trình, phần việc thanh niên mang tính sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, tạo được tiếng vang cho Đoàn;…

Bí thư Tỉnh Đoàn – Trần Hải Phú báo cáo tóm tắt kết quả đạt được theo Kết luận số 303-KL/TU

Năm qua, Đoàn Thanh niên tỉnh cố gắng đạt được những thành tích nhất định, khởi sắc. Tuy nhiên, các hoạt động còn dàn trải, chưa có những hoạt động đột phá, trọng tâm, trọng điểm. Tại cuộc làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cũng đóng góp một số ý kiến, gợi ý các giải pháp để Đoàn Thanh niên hoạt động hiệu quả hơn.

Đại biểu đóng góp ý kiến

Bên cạnh việc ghi nhận kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tập trung thực hiện nhiệm vụ năm 2023, đặc biệt, tận dụng cơ hội thời đại 4.0, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, đẩy mạnh công tác tập hợp lực lượng thanh thiếu niên trong khu dân cư, đặc biệt khu vực nông thôn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Long An 

Ngoài ra, ông còn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tập trung giáo dục tư tưởng, lý tưởng thanh niên, học sinh phát huy tinh thần, truyền thống cách mạng của “Đất và người Long An”, phải nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện; phát huy vai trò của người đứng đầu khơi dậy khát vọng trong thanh niên, nâng cao vai trò bản lĩnh thanh niên, đề ra những ước mơ, khát vọng cụ thể; phối hợp tốt với các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương tiếp tục bám sát, thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Trung ương Đoàn và Tỉnh ủy đề ra./.

Trà Long – Thái Bạch

Chia sẻ bài viết