Tiếng Việt | English

06/03/2021 - 06:24

Ban Dân vận Trung ương làm việc với Long An về hoạt động của các tổ chức hội

Chiều 05/3, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương – Nguyễn Hồng Lĩnh làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về hoạt động của các tổ chức hội.

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương – Nguyễn Hồng Lĩnh mong muốn Tỉnh ủy Long An tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức hội an tâm hoạt động

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải cho biết, qua 3 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh, hoạt động của các tổ chức hội trong tỉnh cơ bản ổn định, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Theo đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các hội đã có sự đổi mới trong lãnh đạo và điều hành; chú trọng đến việc phối hợp các sở, ngành, MTTQ, đoàn thể và các hội quần chúng khác để tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, nhất là đẩy mạnh các hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước ở địa phương.

Khi sắp xếp lại tổ chức, hoạt động các hội có tính đặc thù, hội quần chúng nhìn chung có sự nhất trí, đồng thuận về chủ trương nhưng vẫn chưa quen, thích ứng kịp thời khi chuyển sang phương thức tổ chức, hoạt động mới theo nguyên tắc “tự nguyện, tự chủ, tự quản và tự bảo đảm kinh phí hoạt động”.

Hiện nay, một số hội ở các cấp còn lúng túng trong cách thực hiện, quản lý về tài chính, chưa có kinh nghiệm trong việc xác định nhiệm vụ đặt hàng với Nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Được cho biết sắp tới, tỉnh sẽ tiến hành đánh giá một cách khoa học, căn cơ về kết quả thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương – Nguyễn Hồng Lĩnh mong muốn Tỉnh ủy Long An tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, có giải pháp về nhân sự, cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động để các tổ chức hội an tâm hoạt động, thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Đồng thời, các ý kiến, kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các tổ chức hội sẽ được tổng hợp đầy đủ, trình các cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Được tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong Đoàn công tác và cho biết sắp tới, tỉnh sẽ tiến hành đánh giá một cách khoa học, căn cơ về kết quả thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy, để từ đó có những điều chỉnh cho phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết