Tiếng Việt | English

24/06/2020 - 14:24

Đức Hòa phấn đấu đạt và vượt 100% chỉ tiêu nghị quyết

Sáng 24/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Hòa để đóng góp nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Đức Hòa - Nguyễn Văn Út, đóng góp văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Đức Hòa nhiệm kỳ 2020-2025

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định 21 chỉ tiêu chủ yếu. Đến nay, huyện thực hiện đạt và vượt 20/21 chỉ tiêu; còn 1 chỉ tiêu chưa đạt là tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia (phấn đấu đến giữa tháng 7/2020 có thêm 2 trường được công nhận đạt chuẩn, sẽ đạt chỉ tiêu nghị quyết).

Công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị huyện theo Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy bảo đảm theo lộ trình.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất giai đoạn 2016-2020 đạt bình quân 16,14%, trong đó công nghiệp-xây dựng tăng 16,85%, thương mại-dịch vụ tăng 13,23%. Trên địa bàn huyện hiện có 6/11 khu công nghiệp và 10/20 cụm công nghiệp đang hoạt động. Ngoài ra còn có 71 dự án khu dân cư, thương mại dịch vụ diện tích 1.516ha.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Huyện đã đạt chỉ tiêu xã-thị trấn đạt chuẩn văn hóa; hoàn thành việc xây nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,93%. Hàng năm huyện giải quyết, giới thiệu việc làm cho trên 4.200 lao động.

Tuy nhiên, 3 chương trình đột phá của nhiệm kỳ 2015-2020 chưa phát huy hiệu quả thực sự; tốc độ tăng giá trị sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa ổn định và vững chắc, thiếu đồng bộ so với tiềm năng, lợi thế của huyện; lĩnh vực an ninh, nội chính có mặt còn hạn chế; vai trò nêu gương của một số người đứng đầu chưa thật sự phát huy,…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị huyện Đức Hòa quan tâm công tác bảo vệ môi trường đi đôi với phát triển kinh tế

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng, bên cạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, trong thời gian tới, Đức Hòa cần quan tâm phát triển nông nghiệp ven đô, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất rau màu và chăn nuôi bò; chú trọng làm tốt công tác bảo vệ môi trường, quản lý chặt chẽ tình hình trật tự, an toàn xã hội.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện cần quy hoạch và xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng để tiếp tục phát huy và sử dụng hiệu quả công trình thủy lợi Phước Hòa. Đồng thời huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là trường học, y tế, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của huyện.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh đề nghị, huyện điều chỉnh một số chỉ tiêu để phù hợp với chỉ tiêu của tỉnh, đặc biệt là phấn đấu tăng thu ngân sách. Bên cạnh đó, cần đánh giá rõ thêm nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết