Tiếng Việt | English

13/08/2015 - 08:32

Long An

Đức Hòa tuyên dương điển hình tiên tiến và phụ nữ 2 giỏi


Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Trương Văn Nọ trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong 5 năm qua

Sáng 12-8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức tuyên dương điển hình tiên tiến và phụ nữ 2 giỏi 5 năm, giai đoạn 2010-2015 tại hội trường UBND huyện.

5 năm qua, LĐLĐ huyện luôn thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do UBND huyện, LĐLĐ tỉnh phát động. Phong trào thi đua của công đoàn cơ sở đã có những tiến bộ, từng bước khắc phục tính hình thức trong thi đua; các phong trào thi đua được phát động với nhiều hình thức đa dạng, bám sát nhiệm vụ được giao, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Hằng năm, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đều có trên 200 lượt công đoàn cơ sở hưởng ứng thi đua; từ năm 2010 đến nay, đã có trên 100 công trình, sản phẩm mới và hàng trăm khối lượng công việc đăng ký thi đua với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Phong trào thi đua trong nữ CNVC-LĐ được đẩy mạnh với nội dung “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Vì sự tiến bộ phụ nữ” được đông đảo nữ CNVC-LĐ trong cơ quan, doanh nghiệp hưởng ứng. Từ năm 2010-2014, huyện đã có gần 13.000 lượt nữ CNVC-LĐ đạt danh hiệu “Phụ nữ 2 giỏi”. Hằng năm, số lượng nữ cán bộ, CNVC-LĐ được cử đi đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị,... đều tăng.

Dịp này, LĐLĐ huyện trao giấy khen cho 6 tập thể, 13 cá nhân được biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm (2010-2015). Đồng thời, LĐLĐ huyện cũng trao giấy khen cho 8 tập thể và 85 cá nhân có thành tích trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 5 năm (2010-2015)./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết