Tiếng Việt | English

09/07/2024 - 09:49

Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024 đạt gần 50%  

Theo thông tin từ UBND tỉnh Long An, trong 6 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt gần 50%.

6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Long An giải ngân vốn đạt gần 50%

Cụ thể, tính đến ngày 30/6/2024, tỉnh đã giao tổng vốn hơn 9.913 tỉ đồng; khối lượng thực hiện đạt hơn 4.572 tỉ đồng, đạt 46,12% kế hoạch; giải ngân hơn 4.568 tỉ đồng, đạt 46,09% kế hoạch.

Trong đó, vốn huyện quản lý hơn 2.202 tỉ đồng, khối lượng thực hiện và giải ngân hơn 1.102 tỉ đồng, đạt 50,08% kế hoạch; vốn tỉnh quản lý hơn 7.710 tỉ đồng, khối lượng thực hiện hơn 3.469 tỉ đồng, đạt 44,99% kế hoạch, giải ngân hơn 3.465 tỉ đồng, đạt 44,95% kế hoạch.

Với kết quả này, Long An đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố và đứng thứ 10/107 chủ đầu tư cả nước. 

Tuy nhiên, tỷ lệ này đạt thấp hơn so cùng kỳ (cùng kỳ giải ngân 48,61% kế hoạch). Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân thấp hơn so cùng kỳ là do một số Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Đấu thầu mới được ban hành nên các chủ đầu tư mới bắt đầu triển khai thực hiện các thủ tục đấu thầu các gói thầu khởi công mới, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân; công tác giải phóng mặt bằng vướng mắc ở một số dự án,...

Để bảo đảm giải ngân vốn theo kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh, các chủ đầu tư nghiêm túc triển khai, thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 theo tinh thần chỉ đạo; yêu cầu 2 Tổ công tác thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024; kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền;.../.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết