Tiếng Việt | English

18/10/2021 - 19:20

Giám sát 15 tổ chức đảng và 26 đảng viên diện Trung ương quản lý

Ngoài ra, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 126 tổ chức đảng và 9.314 đảng viên. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 4 tổ chức và 25 đảng viên bằng các hình thức: cách chức 13; khai trừ 12 đảng viên.

Sáng 18/10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 tại 68 điểm cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương trên toàn quốc.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 (Ảnh: TTXVN)

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và UBKT các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả theo Điều lệ Đảng, với tinh thần quyết liệt “không dừng, không nghỉ”, “không trùng xuống”, góp phần khẳng định trách nhiệm, quyết tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị đã kiểm tra 1.168 tổ chức đảng và 4.403 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra 18 tổ chức đảng và 7 đảng viên (tăng 1,5 lần so với 9 tháng đầu nhiệm kỳ XII).

Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã giám sát khoảng 31.000 tổ chức đảng và gần 80.000 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Trung ương giám sát 15 tổ chức đảng và 26 đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý. Nội dung giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế, chính sách trong một số lĩnh vực như tài chính, đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị y tế, quy hoạch và phát triển năng lượng, việc quản lý cửa khẩu, lối mở biên giới… 

Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 126 tổ chức đảng và 9.314 đảng viên. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 4 tổ chức và 25 đảng viên bằng các hình thức: cách chức 13; khai trừ 12 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 3.075 đảng viên (trong đó có 537 cấp ủy viên). Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 49 đảng viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt Quy định số 22 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Hội nghị (Ảnh: TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Hội nghị (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy và UBKT các cấp tập trung triển khai thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ chủ yếu như: Làm tốt công tác tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy cấp mình tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra năm 2021, xây dựng chương trình kiểm tra năm 2022; tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời các tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm; phối hợp chặt chẽ giữa UBKT và các cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực, tham nhũng.../.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết