Tiếng Việt | English

11/05/2020 - 20:26

HĐND tỉnh Long An chuẩn bị tổ chức kỳ họp lệ giữa năm 2020

Chiều 11/5, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Long An – Nguyễn Thanh Cang chủ trì cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 20 (kỳ họp lệ giữa năm 2020) của HĐND tỉnh khóa IX.

HĐND tỉnh Long An họp thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp lệ giữa năm 2020

Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp lệ giữa năm 2020), HĐND tỉnh khóa IX, dự kiến tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 09 đến ngày 10/7/2020, tại Hội trường Tỉnh ủy Long An.

Theo chương trình, Thường trực HĐND tỉnh sẽ trình báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; kết quả thực hiện Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2019; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa IX.

Đồng thời, báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ảnh trước và sau kỳ họp thứ 17 (kỳ họp lệ cuối năm 2019) và kết quả giám sát chuyên đề “Việc chấp hành chính sách, pháp luật về chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh”.

UBND tỉnh sẽ trình các báo cáo về: Công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước; tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiến độ, kết quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;…

Tại kỳ họp, HDND tỉnh sẽ xem xét thông qua các nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; chính sách đặc thù và định mức khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; phê duyệt mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ dân phố; quy định chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố;…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang yêu cầu, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát, tham mưu nội dung các tờ trình sớm để có đủ thời gian thẩm định, tránh trường hợp phải điều chỉnh sau khi nghị quyết ban hành. Các báo cáo trình HĐND cần cụ thể, rõ ràng hơn và có lộ trình thực hiện, nhất là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua đó, tạo thuận lợi cho HĐND tỉnh trong công tác giám sát, không để mất niềm tin của cử tri./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết