Tiếng Việt | English

09/05/2017 - 15:51

HĐND tỉnh Long An giám sát đầu tư công tại thị xã Kiến Tường

Ngày 09/5, Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh Long An đến khảo sát và làm việc với UBND thị xã Kiến Tường về thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2014-2016 bằng nguồn vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý, phân bổ và vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang chủ trì buổi giám sát.


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang đề nghị UBND thị xã cần quan tâm hơn nữa đến công tác giải phóng mặt bằng

Báo cáo với Đoàn giám sát, lãnh đạo UBND thị xã cho biết, tổng số công trình xây dựng cơ bản được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ giai đoạn 2014-2016 gồm 114 công trình.

Đến thời điểm hiện tại, quyết toán hoàn thành và đưa vào sử dụng 105 công trình và đang chuẩn bị nghiệm thu, lập hồ sơ quyết toán 2 công trình. Còn lại 7 công trình đang trong quá trình triển khai thi công, dự kiến hoàn thành năm 2017-2018.

Để thực hiện 114 công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã với tổng nguồn vốn đầu tư trên 464 tỉ đồng; trong đó, được phân bổ từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 446,4 tỉ đồng. Đến nay, giá trị khối lượng thực hiện đạt gần 520 tỉ đồng, giá trị giải ngân thực hiện được 446,2 tỉ, đạt 99,96% so với kế hoạch vốn.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đặt nhiều vấn đề liên quan đến công tác xin cấp phép xây dựng, công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, công tác tổ chức thẩm định và phê duyệt các bước thiết kế, dự toán xây dựng công trình, công tác lựa chọn nhà thầu cùng các vấn đề liên quan đến một số dự án chậm tiến độ so với kế hoạch.

Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Văn Vũ cho biết, trong quá trình thực hiện việc đầu tư các công trình xây dựng sử dụng ngân sách tỉnh hỗ trợ và vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn thị xã được thực hiện theo đúng quy định về đầu tư công.

Đối với 2 công trình chậm tiến độ gồm công trình Bờ kè thị xã và công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế Cửa khẩu giai đoạn 1, là do vướng giải phóng mặt bằng, nguồn vốn phân bổ chưa kịp so với tiến độ thực hiện. Bên cạnh đó, một phần do năng lực của một số nhà thầu còn hạn chế. Một số dự án phải điều chỉnh trong kỳ, dẫn đến khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng chung đến quá trình thực hiện các dự án,...


Đoàn khảo sát trực tiếp tại công trình hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế cửa khẩu

Tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang cho rằng, về cơ bản việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công trên địa bàn thị xã Kiến Tường được địa phương thực hiện khá tốt. Bên cạnh đó, ông đề nghị, UBND thị xã cần quan tâm hơn nữa đến công tác giải phóng mặt bằng, tránh tình trạng khiếu kiện làm ảnh hưởng chung đến việc triển khai thực hiện các dự án.

Mặt khác, UBND thị xã cần quan tâm đến vai trò của chủ đầu tư, công tác đấu thầu, xét thầu và năng lực của các nhà thầu,... Riêng đối với một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thi công các công trình, đoàn sẽ tổng hợp để có buổi làm việc với các sở, ngành liên quan và UBND tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Trước đó, đoàn cùng UBND thị xã Kiến Tường khảo sát trực tiếp tại công trình hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế cửa khẩu, công trình Bờ kè thị xã và công trình Hội trường thị xã./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết