Tiếng Việt | English

23/09/2019 - 18:06

HĐND tỉnh Long An sẽ tổ chức kỳ họp bất thường vào ngày 30/10

Chiều 23/9, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Long An – Nguyễn Thanh Cang chủ trì cuộc họp rà soát nội dung, dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh khóa IX.

Thường trực HĐND tỉnh Long An họp rà soát nội dung, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 16

Kỳ họp bất thường dự kiến tổ chức trong buổi sáng ngày 30/10. UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về KT-XH: Kế hoạch đầu tư công năm 2020; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TP.Tân An, tỉnh Long An; quy hoạch chung xây dựng dọc trục động lực kết nối TP.HCM - Tiền Giang - Long An; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh;…

Về công tác nhân sự, HĐND tỉnh sẽ tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang yêu cầu UBND tỉnh, Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan khẩn trương chuẩn bị nội dung kỳ họp đúng tiến độ, đạt chất lượng./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết