Tiếng Việt | English

15/11/2022 - 09:56

HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết đầu tư nhiều công trình giao thông

Tại Kỳ họp thứ 7 (khóa X), HĐND tỉnh Long An thống nhất Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án (DA) thuộc lĩnh vực giao thông, gồm DA Cải tạo mặt đường và cống thoát nước Đường tỉnh (ĐT) 835; Cải tạo mặt ĐT830B; DA ĐT836B; DA ĐT827 đoạn từ đường Ông Nhạc đến cầu Phú Lộc; DA Các cầu, cống trên tuyến ĐT817 từ Km9+00 - Km19+00 và DA Nâng cấp, mở rộng ĐT836.

Tuyến Đường tỉnh 835 sẽ được cải tạo mặt đường và hệ thống cống thoát nước

Theo đó, DA ĐT836B (huyện Thạnh Hóa) từ điểm đầu giao với Quốc lộ (QL) 62 và điểm cuối tiếp giáp ngã năm Hoàng Gia (tỉnh Tiền Giang) sẽ được đầu tư với quy mô mặt đường thảm nhựa rộng 7m, nền đường 12m, xây dựng cống hộp thay thế cầu Nam Lộ 49 và xây mới cầu Kênh 2 và Kênh 3. Tổng mức đầu tư DA 150 tỉ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2024-2027. DA Nâng cấp, mở rộng ĐT836 (huyện Thạnh Hóa), điểm đầu tại vị trí cầu kênh Dương Văn Dương, điểm cuối tiếp giáp ngã ba Tuyên Nhơn (QL62) có tổng chiều dài tuyến hơn 4,4km, được đầu tư theo quy mô đường cấp III đồng bằng, nền đường 15m, mặt đường 9m, lề đường 6m. Tổng mức đầu tư DA 95 tỉ đồng, thực hiện từ năm 2024-2027.

DA Cải tạo mặt ĐT830B qua địa bàn huyện Bến Lức và Cần Đước có tổng chiều dài tuyến 6,983km với quy mô sửa chữa nền, mặt đường, thảm bêtông nhựa nóng; cải tạo bó vỉa, vỉa hè, hệ thống thoát nước. Tổng kinh phí thực hiện DA 90 tỉ đồng, thực hiện từ năm 2024-2027. DA Các cầu, cống trên tuyến ĐT817 từ Km9+00 - Km19+00 qua địa bàn huyện Thủ Thừa có tổng mức đầu tư 211 tỉ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025-2028, sẽ xây dựng mới cầu Bà Miều, cầu Bà Mía cùng 6 cống hộp: Rạch Giữa, Cầu Lớn, Ông Xe, Mương Đào, Trám Vàm và Cá Sơn Hạ.

Đối với DA ĐT827, đoạn từ đường Ông Nhạc đến cầu Phú Lộc, huyện Châu Thành dài gần 3,6km sẽ được nâng cấp, mở rộng nền đường 18m, mặt đường 11m được thảm bêtông nhựa nóng, bố trí hệ thống cống thoát nước dọc, bó vỉa và hệ thống chiếu sáng với tổng mức đầu tư 100 tỉ đồng, thực hiện từ năm 2025-2028. DA Cải tạo mặt đường và cống thoát nước ĐT835 trên địa bàn huyện Bến Lức và Cần Đước với chiều dài hơn 5,8km, điểm đầu tại Km2+777, điểm cuối Km8+600 giáp xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc sẽ được thảm bêtông nhựa nóng mặt đường rộng 14m và hoàn chỉnh hệ thống bó vỉa, thoát nước và chiếu sáng. Tổng mức đầu tư DA 150 tỉ đồng, thực hiện từ năm 2024-2027.

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng thông qua chủ trương đầu tư DA đường cặp kênh Sông Trăng, đoạn từ biên giới đến xã Thạnh Hưng, huyện Tân Hưng. Toàn tuyến dài 20,7km, tổng mức đầu tư 210 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu trên 182 tỉ đồng, còn lại nguồn vốn ngân sách tỉnh cùng các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Các DA này khi được triển khai sẽ góp phần bảo đảm giao thông, vận chuyển hàng hóa cũng như chỉnh trang đô thị tại các địa phương thụ hưởng./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết