Tiếng Việt | English

30/10/2015 - 08:42

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm việc tại Long An

Chiều ngày 29-10-2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Thị Nhanh cùng đại diện sở, ngành, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát do Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPNVN - Bùi Thị Hòa làm Trưởng đoàn về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ (NĐ 56), ngày 16-7-2012 “Quy định trách nhiệm của bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPNVN tham gia quản lý nhà nước” trên địa bàn tỉnh.


Đại biểu tham gia buổi làm việc

Thời gian qua, tỉnh quán triệt nội dung xây dựng các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, 15/15 Hội LHPN cấp huyện, thị, thành phố; 192/192 Hội LHPN xã, phường, thị trấn xây dựng quy chế phối hợp UBND cùng cấp. Hội LHPNVN tỉnh tham gia các hoạt động liên quan, đó là tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH, trật tự, an toàn xã hội; phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật; tham gia làm thành viên chính thức trong các tổ tư vấn; tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát những vấn đề xã hội liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, các chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em,…

Ngoài ra, UBND các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, các trang thiết bị, chế độ phụ cấp cho cán bộ hội cơ sở, góp phần hỗ trợ các cấp hội hoạt động thuận lợi, phong trào hội ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển KT-XH tại địa phương.

Các cấp Hội LHPNVN trong tỉnh thực hiện nghiêm túc trách nhiệm theo quy chế phối hợp UBND cùng cấp. Thông qua quy chế phối hợp, các cấp hội có nhiều thuận lợi trong tổ chức các hoạt động và thực hiện tốt việc tham gia xây dựng chính quyền. Tuy nhiên, các cấp hội chưa thật sự chủ động trong cung cấp các thông tin liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới. Việc nghiên cứu đề xuất chính sách đối với cán bộ nữ, cán bộ hội chưa nhiều.

Thời gian tới, hội đề xuất cần tạo điều kiện để hội tham gia hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan phụ nữ, trẻ em. Đề xuất trong năm 2016, giám sát việc thực hiện chính sách đi học đối với cán bộ nữ; giám sát về chính sách bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo do nữ làm chủ hộ. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí để các cấp hội, nhất là hội cơ sở tổ chức các hoạt động theo Đề án 295, 704, 343, 137.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPNVN - Bùi Thị Hòa ghi nhận những kết quả mà các cấp Hội trong tỉnh đã đạt. Qua đợt kiểm tra lần này, giúp đoàn lắng nghe và chia sẻ về thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện NĐ 56. 

Trước đó, đoàn đã kiểm tra, giám sát tại xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh./. 

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết