Tiếng Việt | English

12/01/2022 - 15:05

Hội nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An lần thứ Bảy, khóa IX

Ngày 12/01, hội nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An lần thứ Bảy, khóa IX được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021, đề ra chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022; bổ sung thay thế, kiện toàn Ủy viên UBMTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều phát biểu tại hội nghị

Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh - Trương Văn Tiếp; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều dự.

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng việc thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021 của tỉnh đã được UBMTTQ Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, đã thực hiện tốt công tác tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19; vận động nhân dân ủng hộ, khắc phục hậu quả ảnh hưởng do đại dịch; giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Năm 2021, MTTQ tỉnh vinh dự được nhận bằng khen xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; được tặng cờ thi đua xuất sắc toàn diện năm 2021 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác bầu cử.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ tặng hoa chúc mừng Ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 vừa được bổ sung thay thế

Theo Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ, để đạt được kết quả trên là do sự lãnh đạo sâu sát, đúng đắn, kịp thời của Đảng, của cấp trên; sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của chính quyền, các ngành, các cấp; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tạo đồng thuận cao trong xã hội, khơi dậy ý thức tự giác, tinh thần tình nguyện trong nhân dân.

Năm 2022, MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động. Đặc biệt, chủ động tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận, thúc đẩy sáng tạo, thực hiện phát triển KT - XH trong điều kiện bình thường mới, giữ vững quốc phòng, an ninh; phòng chống hiệu quả dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19; phát huy dân chủ, tích cực xây dựng Đảng, chính quyền.

Khen thưởng các tập thể tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều cám ơn Ban Thường trực và các ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp Thường trực HĐND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

Đồng thời, ông đánh giá cao sự đóng góp của UBMTTQ Việt Nam tỉnh trong thực hiện các nghị quyết phát triển KT – XH của HĐND tỉnh và các nghị quyết liên quan.

MTTQ tỉnh đã góp phần quan trọng vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phối hợp Thường trực HĐND tổ chức tốt các kỳ họp của HĐND tỉnh; có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Dịp này, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh thông qua tờ trình về việc bổ sung thay thế ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Kết quả, bổ sung kiện toàn ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX theo cơ cấu Đề án nhân sự đại hội 1 người; bổ sung thay thế ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX 4 người. Tổng số ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sau khi kiện toàn lần này là 79 người, khuyết 3.

Dịp này, hội nghị khen thưởng 41 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021./.

Hoài An – Thái Bạch

Chia sẻ bài viết