Tiếng Việt | English

18/03/2023 - 14:02

Hội Người cao tuổi Việt Nam quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII  

Sáng 18/3, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và giới thiệu một số chuyên đề năm 2023.

Hội Người cao tuổi tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - Trương Thị Mai giới thiệu những vấn đề liên quan đến người cao tuổi trong nước và thế giới; chính sách, nguồn lực của Đảng và Nhà nước chăm lo, động viên, tạo điều kiện cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Đồng thời, các đại biểu cũng được nghe Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt một số nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo Hội Người cao tuổi Việt Nam, hiện cả nước có 9,7 triệu hội viên Hội Người cao tuổi, chiếm tỉ lệ trên 85% tổng số người cao tuổi, trong đó, trên 6,5 triệu người cao tuổi vẫn đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất và có nhiều đóng góp quan trong cho sự phát triển KT-XH của đất nước.

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, những năm gần đây, người cao tuổi được chăm sóc ngày càng tốt hơn. Trên 95% người cao tuổi có thẻ Bảo hiểm y tế, gần 4 triệu người cao tuổi được khám sức khoẻ định kỳ. Hằng năm, trên 1 triệu người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ. Cả nước có gần 80.000 câu lạc bộ người cao tuổi ở cơ sở với nhiều loại hình lao động văn hoá, văn nghệ, thể thao.

Thời gian tới, Hội Người cao tuổi tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường phát triển hội viên. Đồng thời, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức, loại hình chăm sóc người cao tuổi, giúp người cao tuổi sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc trong gia đình và xã hội./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết