Tiếng Việt | English

02/01/2019 - 20:30

Hướng Thọ Phú: Điểm sáng xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh

Là một trong những đơn vị điển hình được tuyên dương tại Hội nghị sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh (ĐTVM)" của tỉnh, UBMTTQ Việt Nam xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, tỉnh Long An có những việc làm thiết thực, cụ thể, giúp địa phương hoàn thành việc XDNTM và xã văn hóa vào năm 2017.

Trong 3 năm (2016-2018), MTTQ xã phối hợp hỗ trợ xây tặng được 15 nhà đại đoàn kết

Trong 3 năm (2016-2018), MTTQ xã phối hợp hỗ trợ xây tặng được 15 nhà đại đoàn kết

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết XDNTM, ĐTVM" được UBMTTQ Việt Nam xã triển khai thực hiện từ năm 2016, hướng đến việc không ngừng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần cùng địa phương hoàn thành các mục tiêu XDNTM, ĐTVM và giảm nghèo bền vững. Với 5 nội dung cụ thể, MTTQ xã đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia.

"Hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững" là một trong những mô hình mang tính xã hội cao, được MTTQ xã phối hợp các tổ chức thành viên thực hiện. Theo đó, năm 2018, MTTQ và các ngành, đoàn thể địa phương nhận đỡ đầu hộ bà Nguyễn Thị Trang (ấp 2), từng bước giúp gia đình bà ổn định, vươn lên thoát nghèo. MTTQ xã vận động xây tặng gia đình bà căn nhà đại đoàn kết với kinh phí xây dựng 55 triệu đồng và hỗ trợ 1 con bò trị giá 20 triệu đồng.

Trong 3 năm (2016-2018), MTTQ xã phối hợp hỗ trợ xây tặng được 15 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí trên 750 triệu đồng. Góp sức vào chương trình xây dựng và nâng chất các tiêu chí xã NTM của địa phương, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã phối hợp chùa Hàn Lâm tổ chức ra mắt mô hình Cơ sở thờ tự chùa Hàn Lâm hạn chế sử dụng túi nylon thay túi giấy và không đốt vàng mã, bảo vệ môi trường giai đoạn 2018-2019. Để mô hình hoạt động hiệu quả, MTTQ xã đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và nhân dân cùng phật tử nâng cao nhận thức, hành vi trong việc tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đến nay, mô hình từng bước nâng cao chất lượng sống ở cộng đồng, xây dựng khu dân cư ngày càng sạch, đẹp, văn minh.

Điểm sáng trong XDNTM, văn minh đô thị tại xã Hướng Thọ Phú còn là thành công của mô hình Sáng - xanh - sạch - đẹp - trật tự trong cộng đồng dân cư. Theo đó, mỗi thành viên MTTQ xã đều có phong trào, cách làm hay để vận động hội viên tham gia tích cực vào mô hình. MTTQ xã vận động người dân đóng góp trên 100 triệu đồng mắc đèn chiếu sáng 5km đường giao thông nông thôn; Công an xã thường xuyên tuyên truyền tại Trường Tiểu học và THCS Hướng Thọ Phú về chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho học sinh, giữ gìn trật tự trước cổng trường giờ tan học; Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh xã thường xuyên tổ chức ra quân phát quang bụi rậm, vớt lục bình, trồng hoa và cây xanh trên các tuyến đường giao thông nông thôn,...

Ảnh minh họa: Kim Ngân

Ảnh minh họa: Kim Ngân

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hướng Thọ Phú - Võ Thị Thanh Hằng cho biết: “Đến nay, toàn xã có 97,9% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 5/5 ấp đạt ấp văn hóa; 5/5 khu dân cư đạt khu dân cư điểm sáng chấp hành pháp luật; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,27%".

Từ năm 2016 đến nay, Hướng Thọ Phú vận động người dân hiến gần 11.000m2 đất, đóng góp vật kiến trúc, hoa màu trị giá trên 14 tỉ đồng để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn; vận động khoan 17 giếng nước, góp phần nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch toàn xã lên 66,6%.

Với nhiều mô hình thiết thực, MTTQ xã Hướng Thọ Phú đang trở thành một trong những điểm sáng trong công tác đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng các phong trào thi đua hiệu quả, góp phần tích cực trong việc vận động người dân thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, ĐTVM”./.

Kim Ngân

Chia sẻ bài viết