Tiếng Việt | English

14/11/2018 - 16:23

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới

Ngày 14/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới (NTM) cho cán bộ tuyên giáo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu dự tập huấn

Báo cáo viên Nguyễn Sỹ Xương – cán bộ Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, Trưởng phòng Phát triển nông thôn, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Long An thông tin kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2018 và phương hướng đến năm 2020.

Theo đó, tính đến 10/2018 toàn tỉnh có 68/166 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt 81,9% kế hoạch tỉnh giao đến năm 2020. Trong giai đoạn 2016 – 2018, toàn tỉnh huy động được 32.559 tỉ đồng để thực hiện chương trình xây dựng NTM. Tuy nhiên, việc xây dựng NTM cũng gặp không ít khó khăn nhất là về tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, quy hoạch, trường học, tổ chức sản xuất.

Ngoài ra, các đại biểu còn được giới thiệu 4 chuyên đề về: Cơ chế hỗ trợ từ ngân sách để thực hiện chương trình NTM, bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, bộ tiêu chí huyện NTM./.

Nguyễn Dung

Chia sẻ bài viết