Tiếng Việt | English

30/05/2023 - 10:44

Khai mạc Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X

Sáng 30/5, HĐND tỉnh Long An tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều chủ trì kỳ họp.

Tại Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng về phát triển KT-XH của tỉnh thuộc 5 nhóm lĩnh vực tài chính, ngân sách; đầu tư công; nông nghiệp; đất đai và văn hóa - xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều thông qua nội dung chương trình kỳ họp

Bên cạnh đó, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh còn thực hiện công tác nhân sự với việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nội dung chương trình kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được khẳng định, các nội dung tại kỳ họp này đều là các vấn đề rất quan trọng, cấp bách, có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến của người dân, các đối tượng có liên quan và góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc kỳ họp

“Thường trực HĐND tỉnh đề nghị, các đại biểu HĐND phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến bám sát quy định của pháp luật, chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn địa phương; phân tích, xem xét kỹ về tính khả thi, hiệu quả, khả năng thực hiện,… để các quyết sách của HĐND tỉnh thực sự đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Dự kiến, tại Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua 15 tờ trình về các vấn đề phát triển KT-XH và công tác nhân sự./.

Kiên Định – Thái Bạch

Chia sẻ bài viết