Tiếng Việt | English

11/11/2015 - 14:26

Long An

Khảo sát mức độ hài lòng của người dân

Ngày 10-11-2015, Sở Nội vụ Long An tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Kế hoạch số 3244/QĐ-UBND về khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (CQHCNN) trên địa bàn tỉnh năm 2015.


Các đại biểu tham dự buổi tập huấn

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Nguyễn Minh Thắng trình bày kết quả đo lường chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của CQHCNN trong năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015.

Theo đó, ngành chức năng sẽ chọn đơn vị điều tra ở 4 sở, ngành tỉnh: Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện: Bến Lức, Thủ Thừa, Cần Giuộc, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Trụ và 23 UBND cấp xã ở các huyện trên để tiến hành điều tra xác định chỉ số hài lòng đối với 6 lĩnh vực, trong đó, 3 lĩnh vực thực hiện ở cấp huyện gồm: Cấp giấy chứng minh nhân dân, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng và 3 lĩnh vực ở cấp xã là cấp giấy đăng ký kết hôn, cấp giấy khai sinh và cấp chứng thực.

Việc triển khai phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của CQHCNN của tỉnh nhằm đánh giá một cách khoa học, bảo đảm tính trung thực, khách quan, dân chủ, minh bạch; phản ánh đúng thực tế hoạt động về chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công và năng lực, đạo đức của công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Qua triển khai phương pháp đo lường, công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với CQHCNN các cấp, đề ra các giải pháp cải thiện chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính và nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tổ chức, công dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết