Tiếng Việt | English

11/06/2015 - 10:56

Kiến Tường: Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015

Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường - Phạm Tấn Hòa vừa chủ trì Hội nghị đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2015.

6 tháng qua, Kiến Tường đã tập trung triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ được giao, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Trong đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, chú trọng phát triển các hoạt động thương mại-dịch vụ, kiến thiết đô thị; sản xuất lúa đạt và vượt về năng suất với tổng sản lượng gần 105.000 tấn. Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực; tiến độ triển khai các công trình kết cấu hạ tầng bảo đảm theo yêu cầu đề ra, đến nay, đã triển khai thi công 164 công trình xây dựng cơ bản, với tổng giá trị khối lượng thực hiện trên 105 tỉ đồng. Các hoạt động văn hóa-xã hội tiếp tục được quan tâm, thị xã đã đẩy mạnh nhiều giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Ông Phạm Tấn Hòa chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Tăng cường lập lại trật tự đô thị, trật tự kinh doanh trên toàn địa bàn, sắp xếp ổn định hoạt động mua bán tại các chợ; tập trung sản xuất vụ lúa Hè Thu, triển khai nạo vét các tuyến kênh bị bồi lắng để chủ động nguồn nước sản xuất, không để thiệt hại do nắng nóng kéo dài, khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp từng vùng để mang lại hiệu quả kinh tế cao; xúc tiến triển khai dự án xây dựng tuyến dân cư biên giới tại xã Bình Tân; tiếp tục kiến thiết, chỉnh trang đô thị, xác định lộ trình để đạt các tiêu chí đô thị loại 3 vào năm 2020; tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước 2015; tập trung các hoạt động Về nguồn tại xã điểm Thạnh Hưng; tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi THPT quốc gia 2015./.

Hữu Hòa-Nguyên Khánh

Chia sẻ bài viết