Tiếng Việt | English

10/05/2022 - 10:26

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2022 - 2023 được tổ chức vào ngày 23 và 24/7

Vừa qua, UBND tỉnh Long An có văn bản thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2022 - 2023. Theo đó, kỳ thi sẽ dời từ tháng 6 qua tháng 7/2022.

Học sinh lớp 9 ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2022 - 2023 sẽ được tổ chức vào các ngày 23 và 24/7/2022 thay cho thời gian ngày 29 và 30/6/2022 theo kế hoạch trước đó. Nguyên nhân thay đổi thời gian tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2022 - 2023 là do thời điểm cách ly Ban in sao đề thi của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trùng với thời gian kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Mặt khác, công tác chấm thi tuyển sinh lớp 10 từ ngày 31/6/2022 dự kiến đến hết ngày 07/7/2022 lại ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ in sao đề thi và đội ngũ phục vụ cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo có tờ trình điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 và được UBND tỉnh thống nhất Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2022 - 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 23 và 24/7/2022./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết