Tiếng Việt | English

27/07/2016 - 17:09

Long An: 900 đảng viên và quần chúng học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Trong 2 ngày 26 và 27/7, tại Hội trường Thống Nhất UBND tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Long An tổ chức Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (đợt 1) cho các cấp ủy viên cơ sở Đảng; trưởng, phó phòng trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các đảng viên trong toàn Đảng bộ khối.

Đại biểu tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Được biết, hội nghị được triển khai vào 2 đợt (đợt 1, ngày 26 và 27/7/2016; đợt 2, ngày 28 và 29/7/2016), có trên 900 đảng viên và quần chúng tham gia.

Tại hội nghị này, Ban Thường vụ Đảng ủy khối triển khai, quán triệt 3 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015 và phương hướng phát triển KT-XH 5 năm 2016-2021; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và triển khai chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ khối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh - Phạm Văn Nem khẳng định: Đây là hội nghị nhằm bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị cho đội ngũ đảng viên và quần chúng, góp phần xây dựng Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh luôn trong sạch, vững mạnh; đồng thời, góp phần tham mưu cho cơ quan, đơn vị mình thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Long An. Ông đề nghị tất cả các đồng chí tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trong tiếp thu và liên hệ thực tế. Sau hội nghị, tất cả các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và tương đương phải tổ chức học tập, quán triệt đến toàn thể đảng viên, quần chúng và xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể ở cơ sở mình./.

Tấn Tú-Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết