Tiếng Việt | English

28/11/2020 - 08:10

Long An: Gần 49.600ha thực hiện dự án VnSAT

Ngày 27/11, Ban Quản lý Dự án VnSAT tỉnh Long An (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức tổng kết Hoạt động đánh giá mức độ áp dụng công nghệ sản xuất 3 giảm, 3 tăng và 1 phải, 5 giảm vùng dự án VnSAT.

Long An có gần 49.600ha thực hiện dự án VnSAT

Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới. Long An là một trong 8 tỉnh ở Đồng Bằng sông Cửu long thực hiện dự án này, thời gian thực hiện 2015-2020. Mục tiêu của dự án nhằm chuyển giao khoa - học kỹ thuật tiên tiến, thay đổi tập quán sản xuất truyền thống, tăng khả năng cạnh tranh của ngành lúa gạo, giảm tác động tiêu cực đến môi trường trong sản xuất lúa gạo, cải thiện chất lượng cuộc sống,...

Tại Long An, dự án VnSAT được thực hiện trên 23 xã thuộc 4 huyện, thị xã như Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh và thị xã Kiến Tường. Đến nay, tổng diện tích thực hiện của dự án gần 49.600ha, với 25.000 hộ tham gia.

Theo số liệu thống kê năm 2020, ứng dụng kỹ thuật 3 giảm, 3 tăng; 1 phải 5 giảm mang lại lợi nhuận cao hơn sản xuất truyền thống. Cụ thể nông dân giảm được 60kg giống/ha/vụ; lượng phân giảm 125kg/ha/vụ; số lần phun thuốc trừ sâu và trừ bệnh giảm 2,5 lần/ha/vụ,...Qua đó chi phí sản xuất thấp hơn sản xuất truyền thống trên 10 triệu đồng/ha/vụ, góp phần tăng lợi nhuận bình quân từ 16-19 triệu đồng/ha/vụ.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Nguyễn Chí Thiện cho biết: "Sau thời gian thực hiện dự án VnSAT đã góp phần thay đổi nhận thức của nông dân, chuyển từ canh tác truyền thống sang áp dụng khoa học - kỹ thuật và áp dụng đúng quy trình canh tác bền vững, từ đó lợi nhuận tăng trên 30% trên cùng diện tích canh tác.  Đồng thời, ông đề nghị các địa phương tiếp tục duy trì các kết quả đạt được trong thời gian tới khi đề án kết thúc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân hướng đến nền nông nghiệp an toàn, bền vững./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết