Tiếng Việt | English

25/04/2016 - 11:44

Long An: Hiệu quả từ phong trào thi đua, khen thưởng của HĐND

Phong trào thi đua, khen thưởng của HĐND các cấp trong tỉnh 5 năm qua, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và hiệu lực hoạt động của HĐND. Đây là tiền đề quan trọng để HĐND các cấp thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm và cả nhiệm kỳ 2011-2016.


Tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho các đơn vị HĐND cấp xã có thành tích xuất sắc   Ảnh: Ngọc Mận

Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh - Nguyễn Ngọc Hạnh cho biết: “Trong nhiệm kỳ qua, nội dung thi đua của HĐND, các ban của HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của HĐND. Đó là, đánh giá việc chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND; đánh giá việc hoàn thành chức năng, nhiệm vụ thường xuyên của HĐND (hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân), góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND”.

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND tỉnh quyết định nhiều vấn đề quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nông thôn  Ảnh: Hữu Tuấn

Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND và các Ban HĐND còn tổ chức 57 đợt giám sát chuyên đề trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền, phòng, chống tội phạm, thực thi pháp luật. Hình thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng khảo sát nắm thông tin tại cơ sở, kết hợp nghe báo cáo, giải trình của cơ quan quản lý nhà nước; tiếp xúc trực tiếp với người dân và các đối tượng liên quan để lắng nghe ý kiến, quan điểm.

Hoạt động chất vấn của HĐND các cấp trong tỉnh ngày càng đổi mới, chú trọng chiều sâu. Chất lượng, trách nhiệm, tính dân chủ, công khai, tranh luận, đối thoại tăng lên rõ rệt qua từng kỳ họp; được nhiều đại biểu quan tâm hơn so với trước đây, với số câu hỏi nhiều hơn và nội dung phong phú trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là các vấn đề mà dư luận xã hội bức xúc, quan tâm. 

Trong 5 năm qua (2011-2015), UBND tỉnh tặng 281 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, tổ chức của HĐND ba cấp và 608 bằng khen cho các cá nhân đại biểu HĐND 3 cấp

Công tác tiếp xúc cử tri cũng được HĐND các cấp quan tâm thực hiện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh thực hiện 20 đợt tiếp xúc cử tri trước và sau 10 kỳ họp lệ giữa năm và cuối năm tại 1.048 điểm, có 56.411 lượt cử tri dự, với 6.446 lượt ý kiến phát biểu.

Mặt khác, từ năm 2011 đến nay, Thường trực HĐND và Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp 413 lượt công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Đồng thời, tiếp nhận, phân loại, xử lý 1.424/1.424 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân.

Qua phong trào thi đua yêu nước, HĐND các huyện, thị xã, thành phố, nhất là huyện Bến Lức, Cần Đước, TP.Tân An có nhiều sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Trong 5 năm qua (2011-2015), UBND tỉnh tặng 12 cờ thi đua xuất sắc cho HĐND cấp huyện và 36 cờ thi đua cho HĐND cấp xã (riêng huyện Cần Đước có 3 năm được tặng cờ thi đua); tặng 281 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, tổ chức của HĐND ba cấp và 608 bằng khen cho các cá nhân đại biểu HĐND 3 cấp./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết