Tiếng Việt | English

23/09/2015 - 20:27

Long An

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng

Chiều ngày 23-9-2015, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh- Nguyễn Ngọc Hạnh làm Trưởng đoàn đến giám sát Sở Xây dựng về tình hình quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh.


Buổi làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với Sở Xây dựng

Tại buổi giám sát, Đoàn đã nghe Sở Xây dựng báo cáo những thuận lợi, khó khăn trong việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị về những vướng mắc cần được lãnh đạo tỉnh quan tâm tháo gỡ như: Sự chồng lấn giữa các quy hoạch; khi lập kế hoạch sử dụng đất khó dự đoán các dự án phát sinh, khi tiếp nhận các dự án đầu tư phải điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhiều lần,...

Theo Sở Xây dựng, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 17-6-2013. Song song đó, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện cũng được UBND tỉnh phê duyệt, danh mục dự án thu hồi đất được HĐND tỉnh thông qua, góp phần làm cho công tác tiếp nhận đầu tư đúng theo định hướng quy hoạch của địa phương và làm cơ sở để triển khai thực hiện các quy hoạch khác.

Kết thúc buổi giám sát, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh- Nguyễn Ngọc Hạnh ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Ngành xây dựng trong thời gian qua, nhất là có trách nhiệm trong việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu của tỉnh. Đồng thời, ghi nhận tất cả những đề xuất, kiến nghị của Sở Xây dựng, xem đây là cơ sở để Đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh vào ngày 29-9-2015 được tốt hơn./.

Phong Nhã

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích