Tiếng Việt | English

16/11/2020 - 12:23

Long An: Tổng kết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 16/11, Tỉnh ủy Long An tổ chức tổng kết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải và Phó Bí thư Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 13/10 đến ngày 16/10/2020 với 350 đại biểu, thành công tốt đẹp đúng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 116-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, qua nhiều bước lấy ý kiến, đặc biệt là lấy ý kiến đóng góp từ đại hội cấp cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại buổi làm việc góp ý vào dự thảo các văn kiện để bổ sung, hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI được quan tâm thực hiện từ khâu rà soát quy hoạch, đánh giá, điều động, luân chuyển, phân công, bố trí cán bộ sát với đề án nhân sự; thực hiện chặt chẽ theo quy trình 5 bước tái cử và tham gia lần đầu đúng theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Kết quả, có 52 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (trong đó, tái cử 33 đồng chí, tham gia lần đầu 19 đồng chí, chiếm tỷ lệ 36,5%, bảo đảm trên 1/3 theo quy định); 13 đồng chí trúng cử vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (trong đó tham gia lần đầu 5 đồng chí, chiếm tỷ lệ 38,5%; cán bộ trẻ dưới 40 tuổi là 1 đồng chí, chiếm 7,8%).

Bí thư Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X, Ban Tổ chức Đại hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội; kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh. Các ban đảng Tỉnh ủy và các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ Đại hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ Đại hội nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được yêu cầu, các đồng chí Tỉnh ủy viên, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, nhất là người đứng đầu địa phương, đơn vị tập trung, khẩn trương, chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ được giao, bảo đảm thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020. Đồng thời, chủ động tham mưu việc tổ chức học tập, quán triệt và cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhất là sớm triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình đột phá và công trình trọng điểm của Đại hội.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 45 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ Đại hội

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết