Tiếng Việt | English

14/10/2020 - 14:37

350 đại biểu đủ tư cách dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Sáng 14/10, Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, chính thức khai mạc tại Hội trường Thống Nhất với sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho hơn 48.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội

Theo báo cáo của Ban thẩm tra tư cách đại biểu ĐH, 100% đại biểu gồm đại biểu được bầu và đại biểu đương nhiên đều đủ tư cách dự ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng số đại biểu được dự ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, là 350 đại biểu, có mặt tại ĐH là 350 đại biểu. Trong đó, đại biểu được bầu chính thức tại các ĐH Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy là 302 đại biểu, đại biểu đương nhiên là 48 đại biểu; có đại biểu dự khuyết được thay thế đại biểu chính thức dự đại hội là đại biểu thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.

Về độ tuổi, từ 32 đến 40 tuổi có 53 đồng chí, chiếm 15,14%; từ 41 đến 50 tuổi có 150 đại biểu, chiếm 42,86%; từ 51 đến 60 tuổi có 144 đại biểu, chiếm 41,14%; từ 61 đến 70 tuổi có 2 đại biểu, chiếm 0,57%; từ 71 tuổi trở lên có 1 đại biểu, chiếm 0,29%; 1 đại biểu cao tuổi nhất là 72 tuổi thuộc Đảng bộ huyện Đức Hòa; 1 đại biểu ít tuổi nhất là 32 tuổi thuộc Đảng bộ TP.Tân An; đại biểu nữ gồm 51 chiếm 14,57%;

Về trình độ học vấn, giáo dục phổ thông 12/12 là 350 đại biểu, chiếm 100%. Về chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sĩ có 3 đại biểu, chiếm 0,86%; thạc sĩ có 103 đại biểu, chiếm 29,42%; đại học có 243 đại biểu, chiếm 69,43%; trung cấp có 1 đại biểu, chiếm 0,29%.

Về trình độ lý luận chính trị, cử nhân và cao cấp có 340 đại biểu, chiếm tỷ lệ 97,14%; trung cấp có 10 đại biểu, chiếm 2,86%.

Theo báo cáo thẩm tra, 100% đại biểu có mặt đủ tư cách dự Đại hội

Về chức vụ nghề nghiệp, lãnh đạo các cơ quan Đảng Tỉnh ủy, huyện và tương đương là 144 đại biểu, trong đó cấp tỉnh có 15 đại biểu, cấp huyện và tương đương là 129 đại biểu; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, huyện và tương đương có 174 đại biểu, trong đó cấp tỉnh là 42 đại biểu; cấp huyện và tương đương là 132 đại biểu; lãnh đạo các đoàn thể tỉnh, huyện và tương đương có 32 đại biểu, trong đó cấp tỉnh là 5 đại biểu, cấp huyện và tương đương là 27 đại biểu.

Đại biểu tham gia cấp ủy Đảng: Tỉnh ủy viên có 48 đại biểu, chiếm 13,71%; huyện ủy viên có 277 đại biểu, chiếm 79,14%; đảng ủy viên cơ sở có 18 đại biểu, chiếm 5,15%; chi ủy viên cơ sở là 7 đại biểu, chiếm 2%; đại biểu Quốc hội có 4 đại biểu; đại biểu HĐND tỉnh là 34 đại biểu; đại biểu HĐND huyện có 101 đại biểu; đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn có 12 đại biểu; đại biểu lực lượng vũ trang có 49 đại biểu; 1 đại biểu có tuổi đảng cao nhất là 45 năm tuổi Đảng thuộc Đảng bộ huyện Đức Hòa./.

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết