Tiếng Việt | English

19/11/2020 - 15:30

Mặt trận Tổ quốc phản biện kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025

Sáng 19/11, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Long An – Phạm Ngọc Tiệp chủ trì Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết (NQ) về kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh 5 năm 2021-2025.

Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh – Phạm Ngọc Tiệp chủ trì hội nghị phản biện xã hội

Theo dự thảo NQ, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2016-2020 đạt ở mức khá cao 9,11%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; GRDP bình quân đầu người đạt 77 triệu đồng/năm; hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH từng bước được cải thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển KT-XH và đời sống nhân dân; thu ngân sách đạt và vượt dự toán được giao hàng năm.

Tuy nhiên, sự phát triển của tỉnh vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và cơ hội; kinh tế tăng trưởng chưa thật bền vững; phát triển kinh tế tập thể chưa đáp ứng yêu cầu; công nghiệp hỗ trợ chậm phát triển; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn bất cập; huy động vốn đầu tư xã hội chưa theo kịp yêu cầu phát triển; buôn lậu qua biên giới còn diễn biến phức tạp;...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa (đứng) tiếp thu, giải trình một số ý kiến đóng góp của đại biểu

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến về tính khoa học, khả thi của dự thảo NQ; sự phù hợp của dự thảo NQ với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời đánh giá tác động, hiệu quả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của dự thảo NQ.

Đại biểu cho rằng phần đánh giá về kinh tế rất nhiều, trong khi các nội dung khác rất ít, nên cơ cấu lại cho phù hợp. Có ý kiến đề nghị xem lại cơ sở xác định mức thu nhập bình quân đầu người và đề ra các giải pháp khả thi để thực hiện trong những năm tới. Theo các đại biểu, tỉnh cần quan tâm hơn đến công tác đào tạo nghề, xây dựng kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tỷ lệ giới tính khi sinh,...để đạt theo chỉ tiêu NQ Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh - Đặng Văn Xướng, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ-Pháp luật của UBMTTQVN tỉnh kiến nghị về công tác quy hoạch

Cùng với đó, đại biểu kiến nghị bổ sung các giải pháp khắc phục công tác quy hoạch trong thời gian qua, trong đó cần quan tâm thực hiện quy hoạch tổng thể của tỉnh để làm căn cứ pháp lý thực hiện các quy hoạch khác như quy hoạch vùng, quy hoạch phát triển đô thị; tăng cường công tác bảo vệ an ninh trên không gian mạng Internet; có giải pháp cụ thể phòng, chống tham nhũng.

Có ý kiến yêu cầu rà soát lại các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, có biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa, kiên quyết thu hồi các dự án không triển khai do lỗi từ phía nhà đầu tư. Ngoài ra, đại biểu còn kiến nghị tỉnh quan tâm vấn đề xả nước thải ở đô thị; đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu gắn với phát triển đô thị thị xã Kiến Tường; thúc đẩy kết nối giao thông đường sắt với TP.HCM,...

Nguyên Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh - Nguyễn Ngọc Hạnh, Ủy viên Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội của UBMTTQVN tỉnh kiến nghị về tỷ lệ lao động qua đào tạo

Các ý kiến của đại biểu được UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh soạn thảo NQ là Sở Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận, tiếp thu đầy đủ để hoàn chỉnh dự thảo trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 24 (kỳ họp lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết