Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 10:19

Mít tinh kỷ niệm ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo

Sáng 8/6, tại bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi sẽ diễn ra mít tinh kỷ niệm ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2015.

Diễn ra từ ngày 1 đến ngày 8/6/2015, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm nay với chủ đề “Đại dương khỏe mạnh, hành tinh lành mạnh” do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức là dịp tuyên truyền, vận động mọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ, phát huy giá trị của tài nguyên và môi trường biển, đảo.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, hơn 1.500 người sẽ hưởng ứng tham gia làm sạch môi trường bãi biển, diễu hành bằng xe đạp và thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản./.

Vinh Thông/VOV- miền Trung 

Chia sẻ bài viết