Tiếng Việt | English

29/06/2015 - 20:35

Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh: Tuyên dương 3 tập thể và 72 cá nhân

3 tập thể và 72 cá nhân vừa được Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh tuyên dương tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua-khen thưởng giai đoạn 2010-2020.

5 năm qua, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Sở LĐ-TB&XH được tập trung triển khai khá tốt; việc đăng ký thi đua thực hiện với chỉ tiêu, đề tài cụ thể. Nhiều phong trào thi đua trên lĩnh vực việc làm-an toàn lao động; lao động, tiền lương-bảo hiểm xã hội; lĩnh vực dạy nghề; bảo trợ xã hội; bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội,... đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch 5 năm đề ra.

Đặc biệt, từ năm 2010 đến nay, đã vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được hơn 75,7 tỉ đồng/15 tỉ đồng, vượt 504,96% kế hoạch; đồng thời, Sở cũng đề ra một số chỉ tiêu cần thực hiện giai đoạn 2015-2020./.

Thanh Nga
 

Chia sẻ bài viết