Tiếng Việt | English

08/02/2023 - 14:32

Ngành Tài nguyên và Môi trường: Khắc phục triệt để tình trạng tạm dừng, trả hồ sơ  

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Long An - Võ Minh Thành, Sở chỉ đạo, yêu cầu Văn phòng và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) khắc phục triệt để tình trạng tạm dừng, trả hồ sơ của người dân.

Thời gian qua, việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ cũng như tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại Văn phòng và các Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, giải quyết phần lớn công việc được giao, nguồn thu bảo đảm theo kế hoạch. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Văn phòng và các Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ còn những tồn tại nhất định. Tinh thần làm việc, thái độ phục vụ vẫn còn chưa tốt; thủ tục hành chính còn chậm, rườm rà, tình trạng trễ hẹn hồ sơ, tạm dừng, trả hồ sơ của người dân vẫn còn xảy ra, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành,...

Để tháo gỡ những vướng mắc, Sở tổ chức đoàn gặp gỡ, kiểm tra thực tế tại các chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ và làm việc với các chi nhánh cũng như phòng TN&MT các huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Bến Lức, Đức Hòa, Đức Huệ do Giám đốc Sở TN&MT - Võ Minh Thành làm Trưởng đoàn.

Giám đốc Sở TN&MT - Võ Minh Thành yêu cầu Văn phòng và chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai khắc phục triệt để tình trạng tạm dừng, trả hồ sơ

Tại đây, đoàn nghe các Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, phòng TN&MT thông tin tình hình hoạt động, một số vướng mắc cũng như đề xuất, kiến nghị giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Giám đốc Sở TN&MT - Võ Minh Thành ghi nhận các kết quả đạt được cũng như chia sẻ những khó khăn còn gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng và các Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ. Ông đề nghị, các Chi nhánh cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, nâng cao sức mạnh tập thể trong quá trình làm việc với mục tiêu nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc, tạo sự hài lòng của người dân trong quá trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính. Cần quán triệt tinh thần, tư tưởng làm việc, nâng cao đạo đức công vụ cũng như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức, người lao động trong đơn vị. Tăng cường phối hợp giữa Chi nhánh Văn phòng với phòng TN&MT và các địa phương trong quá trình làm việc; tập trung rà soát, chỉnh lý biến động, cập nhật cơ sở dữ liệu; chấn chỉnh công tác đo đạc;...

Đặc biệt, ông Võ Minnh Thành chỉ đạo không vì thành tích mà tạm dừng, trả hồ sơ của người dân và yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục triệt để tình trạng này; nếu trong giải quyết hồ sơ bị trễ hẹn phải có thư xin lỗi cũng như thông tin về nguyên nhân, thời gian giải quyết để người dân biết, chủ động trong công việc.

Bên cạnh đó, những vướng mắc, kiến nghị của chi nhánh, ông yêu cầu Văn phòng ĐKĐĐ tổng hợp, báo cáo để Ban Giám đốc Sở có ý kiến, chỉ đạo giải quyết./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết