Tiếng Việt | English

16/05/2017 - 11:40

Ngày 18/5 giao lưu trực tuyến giữa Sở Tài nguyên và Môi trường Long An với nhân dân và doanh nghiệp

Nhằm nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Chỉ số PCI) trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn của nhân dân và doanh nghiệp, đồng thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong cơ chế, chính sách của ng