Tiếng Việt | English

20/03/2024 - 19:32

Ngày 21/3, Quốc hội họp kỳ bất thường quyết định công tác nhân sự

Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra trong buổi sáng 21/3/2024, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.


Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14, Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra trong buổi sáng 21/3/2024, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/ngay-213-quoc-hoi-hop-ky-bat-thuong-quyet-dinh-cong-tac-nhan-su-post935617.vnp

Chia sẻ bài viết